Samen streven naar een excellente dienstverlening

Verminderde complexiteit voor gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Gemeenten worden de afgelopen jaren voor steeds meer zaken verantwoordelijk, door het decentraliseren van taken. Dit betekent dat ICT een steeds belangrijke rol is gaan spelen. Zo ook voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Zij zijn sinds 2013 klant bij Axians. Dit betreft onder andere firewalls, storage (consolidatie van dataopslag), back-up en netwerk.

De BAR-organisatie bestaat uit drie zelfstandige gemeenten die sinds 2014 in één gezamenlijke ambtelijke organisatie werken. De samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk heeft als doel de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, tegen lagere kosten en met behoud van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid van elk van de drie gemeenten.

Veiligheid voorop

Met de strenge wettelijke eisen is het belangrijk om als gemeente over een goed beveiligde ICT-omgeving te beschikken. In 2013 implementeerde Axians bij de gemeenten een firewall en vernieuwde externe toegang. “Deze combinatie heeft het voor medewerkers van de gemeenten mogelijk gemaakt om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken”, vertelt Johan Verschoor, A-Adviseur van de BAR-organisatie. “Zij hebben door middel van sms-authenticatie toegang tot de centrale werkplek (BAR-workspace) om hun werkzaamheden uit te voeren, terwijl de data het pand niet verlaat.”

Technische specificaties

Naast een firewall heeft Axians bij de BAR-organisatie ook storage en netwerk expertise geleverd: een resultaat hiervan is dat er de beschikking is over 2 volledig identieke datacenters ten behoeve van de dienstverlening. Eén staat in Barendrecht, de ander in Ridderkerk. Hieraan toegevoegd is een opzet waarin de extra back-up in Albrandswaard is geplaatst, zodat de interne uitwijkmogelijkheid volledig gegarandeerd is. “Dit is belangrijk voor de dienstverlening aan de burger. Die moet zo snel mogelijk weer hervat kunnen worden bij een eventuele calamiteit zonder dataverlies”, legt Robert de Winter, Manager Automatisering van de BAR-organisatie uit. Daarom zijn de HPE 3PAR’s gekoppeld aan een StoreOnce, die de volledige back-up verzorgt.

Voordelen voor de eindgebruiker

Dankzij de oplossingen van Axians heeft de gemeente een minder complexe en flexibele ICT infrastructuur met voldoende capaciteit, en dit is heden een vereiste. “Doordat de overheid decentraliseert en steeds meer taken aan gemeenten overdraagt, is het aantal ICT-gebruikers met 50 procent toegenomen”, vertelt De Winter. Dit heeft geresulteerd in meerdere uitbreidingen van het datacenter. Mede hierdoor is er een zeer hoge beschikbaarheid gecreëerd van de systemen voor medewerkers van de gemeenten, en dus voor het bedienen van de burgers. Het datacenter is behalve redundant ook zo onderhoudsvriendelijk mogelijk ingericht. De Winter: “De techniek ondersteunt de dienstverlening naar de burger, zonder dat de gemeenten hun eigen identiteit hebben verloren.” Mensen en materiaal worden door deze oplossing efficiënter ingezet.

Samenwerking

“De samenwerking met Axians is heel prettig”, vertelt Verschoor. “We zochten een partner die meedacht en een totaaloplossing levert, in plaats van losse producten en diensten. Er moet een brug worden geslagen tussen de diverse onderdelen.” Belangrijk voor de gemeenten was dat zij niet zouden merken van wat er achter de schermen gebeurt en dat alle professionals van Axians volledig op de hoogte zijn van de situatie bij de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Axians acteert zowel bij ons op locatie of vanuit hun kantoor, volgens Verschoor en De Winter hierin echt als een team en bieden zodoende een toegevoegde waarde aan onze ICT infrastructuur.