In de afgelopen jaren heeft de investeringsmaatschappij Generali Participations Netherlands NV zich losgemaakt van de verzekeringsactiviteiten van Generali. Zo hebben zij een eigen kantoorpand betrokken in de Alpha Tower in Amsterdam. Voor deze verhuizing was ook een nieuw datanetwerk nodig om de medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Het netwerk bevat patchkasten, bekabeling en ruim 200 UTP-aansluitingen. Niet alleen het ontwerp hiervan maar ook de aansluiting is in korte tijd door Axians gerealiseerd.

Hans Bruinsel, CFO van Generali Participations Netherlands NV, vertelt dat Generali Participations Netherlands NV al eerder zijn ICT-omgeving had gescheiden van het toenmalige Generali ICT-landschap. “Binnen het bestaande pand in Diemen hebben we toen een zelfstandig ICT-netwerk opgezet. Deze omgeving stond los van de andere Generali-omgevingen. Onze systemen, waaronder kantoorautomatisering, een grootboeksysteem, rapportagetools en telefonie zijn toen ondergebracht bij Generali Shared Services (GSS) in Duitsland. Hiervoor hadden we in het kantoor wel een nieuw datanetwerk nodig, inclusief patchkast, bekabeling en aansluitingen voor betrouwbare en veilige verbindingen. Dit project is destijds professioneel begeleid en uitgevoerd door Axians.”

“Door de adequate ondersteuning van Axians werken onze mensen nu in een stabiele en veilige omgeving, waardoor ze ook vanuit de nieuwe locatie optimaal kunnen presteren”

Flinke tijdsdruk

De zoektocht naar een eigen kantoorruimte startte Generali Participations Netherlands samen met een andere Generali-dochter: Lion River. Bruinsel: “Er was sprake van flinke tijdsdruk omdat we voor 1 augustus 2018 ons toenmalige pand in Diemen moesten verlaten. Hierdoor was de verhuizing eind juli, in de vakantieperiode gepland. We vonden gelukkig al snel geschikte kantoorruimte in de Alpha Tower in Amsterdam Zuidoost. Hier was de 20e etage, die nog volledig ingericht moest worden, beschikbaar. Lion River kon een deel van de 14e verdieping betrekken, waar wel al een netwerk en bekabeling aanwezig waren.”

Optimale samenwerking

Het was de uitdaging om in een week een compleet nieuwe kantooromgeving te ontwerpen en in te richten; van wanden en meubilair tot elektra, kabels, netwerkaansluitingen en telefonie. Bruinsel zegt hierover: “De verhuizing van onze ICT is begeleid door een externe projectconsultant alsmede door GSS en samen hebben we de juiste partners geselecteerd. Door eerdere goede ervaringen van Generali met Axians hebben we het ontwerp en de installatie van het datanetwerk bij hen ondergebracht.” Met het oog op de strakke deadline was het cruciaal dat alle betrokken partners voor elektra en verlichting, ICT en bekabeling optimaal samenwerkten. “Om de deadline te halen, moesten de projectpartners de planning van hun werkzaamheden continu afstemmen en hierover goed communiceren. Door een gezamenlijke inspanning met ervaren partners zoals Axians is dit gelukt.”

Passend ontwerp

Om te waarborgen dat alle medewerkers van Generali Participations Netherlands meteen productief en goed bereikbaar waren, moest het datanetwerk vanaf dag één optimaal functioneren. Bruinsel: “De experts van Axians hebben aan de hand van onze specifieke systemen en applicaties een passend ontwerp gemaakt. Na goedkeuring van het ontwerp, verzorgden zij de levering en communicatie met de leveranciers. In nauw overleg met de andere projectpartners is vervolgens de patchkast geïnstalleerd, inclusief bekabeling en ruim 200 UTP- aansluitingen. Aansluitend is het netwerk voor de livegang uitvoerig getest.”

Goed presteren op de nieuwe locatie

Inmiddels is Generali Participations Netherlands actief vanuit de nieuwe locatie in Amsterdam. “Ondanks de tijdsdruk en complexiteit van het project hebben we de verhuizing volgens planning gerealiseerd. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de professionaliteit en flexibiliteit van onze partners. Door de adequate ondersteuning van Axians werken onze mensen nu in een stabiele en veilige omgeving, waardoor ze ook vanuit de nieuwe locatie optimaal kunnen presteren.”