Public Analytics: Seeing is Believing

 

Door Eduard Berteler,  Territory Manager Business Services & Public bij Axians

Als je kijkt naar de wereld van het publieke domein, dan durf ik te stellen dat dat toch een andere wereld is dan die van Onderwijs en Zorg. Anders dus, minder dynamisch, maar zeker niet slechter. De wens en de drang om met nieuwe dingen bezig te zijn, is misschien bij onderwijs en zorg wat groter dan bij de overheid.

Dat heeft natuurlijk een reden. Overheidsinstellingen moeten voldoen aan regels en zich aan de wetgeving houden en rapporteren aan ministeries. Die ook weer gedreven worden door een stuk wetgeving. Er is in de andere publieke sectoren net wat meer speelruimte.

Over de versplintering

Overheidsinstellingen worstelen nogal eens met het feit dat als gevolg van het samenvoegen van allerlei afdelingen op diverse plekken verschillende vormen van datawarehouses, databanken, informatiesystemen, etc. staan. Die zijn dan weer niet of niet goed aan elkaar gekoppeld. Gevolg: gegevens moeten uit verschillende deeldomeinen worden gehaald. Die versplintering zorgt ervoor dat het regelmatig voorkomt dat de bekende ‘appels met peren’ worden vergeleken. Omdat wij van diverse kanten de vraag kregen om dit te versimpelen, ontwikkelden wij Public Analytics. Hierbij keken wij goed naar datgene waar de public markt momenteel naar op zoek is. Wat zijn hun ‘problemen’ en hoe kunnen we dat vanuit Axians met een stukje software en onze aanvullende diensten oplossen?

Public Analytics is een compleet pakket waarin alle benodigde functionaliteiten beschikbaar zijn om data te vertalen naar informatie waarmee je kunt (bij)sturen, op basis waarvan je beslissingen kunt nemen en die je een beeld geven van hoe het in de toekomst kan worden. Het draagt bij aan de voorspelbaarheid van de bedrijfsvoering.

Over de abonnementsvorm

De infrastructuren en oplossingen van overheidsinstellingen zijn uitgebreid en vaak is de software in eigendom. Dus kunnen we in de meeste gevallen niet simpel zeggen: we doen het oude weg en maken iets heel nieuws. En dat hoeft ook niet. Public Analytics biedt de mogelijkheid om met bestaande datawarehouseomgevingen een soort van consolidatielaag te maken. Dat kan in de vorm van een abonnement voor een interessante prijs en voor een periode van drie tot vier jaar. Overheden raken er gelukkig steeds meer aan gewend om met SLA’s te werken. Zo kunnen wij de support bieden waar wij goed en in BI-land deels uniek in zijn. Ik adviseer ook altijd om daar gebruik van te maken. Wij ontzorgen, hebben de expertise in huis en het laat de klant focus leggen op de business waarmee ze bezig moeten zijn.

Over het enthousiasme

En Public Analytics werkt. Als we bij klanten aan tafel zitten, zie je het enthousiasme groeien. Demonstreren we het aan IT’ers, dan laten we zien hoe eenvoudig de data naar een sneller en simpeler datawarehouse gaat en wat de nieuwe databasevorm aan snelheid en besparing kan opleveren. Praten we met de eindgebruikers, dan laten we zien hoe intuïtief een dashboard kan worden ingericht, wat de nieuwe functies zijn en hoe ze het stuk predictive analytics zouden kunnen inzetten. Zeker dat laatste maakt het interessant en als ik dan als eenvoudige gebruiker het maken van dashboard laat zien en toon hoe eenvoudig alles werkt en hoe mooi de data te visualiseren is met behoud van het beheer, ja, dan verkoopt het product zichzelf.

Over enorme hoeveelheden data

Het embedden van BI in de organisatie is belangrijk. Een organisatie heeft enorm veel data, de hoeveelheid wordt vaak enorm onderschat. Natuurlijk is dat niet allemaal big data, er is ook veel transactiedata. Kijk alleen maar naar de Belastingdienst. Alle Nederlanders gaan daar in enige vorm ‘doorheen’. Dan praat ik wel over zo’n zeven miljoen huishoudens. Reken eens uit hoeveel tikjes dat oplevert. Informatie vanuit de banken, vanuit de werkgevers; en dat elke maand. Dat zijn miljarden records. Soms zijn die datavolumes gewoon niet te bevatten. En dat is onze uitdaging. Wij helpen mee om die data om te zetten naar een informatievorm en er met slimme tools nieuwe inzichten uit te halen.

Over de ‘lijstjes’

Overheidsinstellingen zijn nog vaak ‘lijstgedreven’. Maar dat begint te veranderen. Ik merk dat men steeds meer zelf wil kunnen analyseren. Vroeger werd zo’n vraag doorgespeeld naar het Rekencentrum. Daar draaiden de computers vervolgens een nacht en de volgende dag was er een antwoord. Voldeed dat niet volledig, dan was er weer de gang naar het Rekencentrum en draaide de computer nog een nacht. Dat is echt verleden tijd. Nu heeft de gebruiker binnen een paar seconden zijn antwoord. Vervolgens kan hij een nieuwe vraag inschieten en ook die binnen enkele seconden beantwoord krijgen.

Over Data Literacy

De software en de hardware zijn er klaar voor. Nu gebruikers nog, zij moeten immers de gegevens interpreteren of er de juiste vragen over stellen. En nog niet iedereen ‘spreekt’ data. Alhoewel ik zie dat de jongere generaties dat sneller oppakken. Data Literacy zou wat mij betreft minimaal een onderdeel moeten uitmaken van vervolgopleidingen, denk aan bedrijfs- of bestuurskunde. Hoe kijk je naar data? Welke conclusies trek je daaruit? Wat zie je? Stel jezelf vragen zoals ‘Wat staat hier nu eigenlijk?’

Over ‘zien is geloven’

Public Analytics (PA) is niet alleen voor ministeries, grote gemeenten, het UWV of de Belastingdienst interessant. Ook de kleinere gemeenten kunnen uitstekend gebruik maken van PA. Transparantie richting de burgers is immers een hot topic. Daarnaast zijn zij volop bezig met zaken rondom de zogenaamde Smart Cities. Er is zoveel data. Het is zeker ook voor deze doelgroep interessant om dat te visualiseren en daaruit nieuwe inzichten te verkrijgen. Maar wel vanuit een platform en niet door allerlei losse oplossingen. Hou het overzichtelijk. En dat kan met Public Analytics.

Ik kom graag langs om u te enthousiasmeren en te inspireren en te laten zien wat Public Analytics kan. Want mijn motto is ‘Seeing is Believing’.