Met Public Analytics nog adequater handelen

 

Door Serge Segboer, Industry Principal Public Sector bij SAP

Overheidsinstanties zijn niet altijd te benijden. Van hen wordt verwacht dat zij altijd over de juiste gegevens en data beschikken die hen in staat stellen om conform hun taak te handelen. De overheid ligt daardoor onder een vergrootglas. Zo gaan wij er van uit dat ‘de overheid’ op ieder moment weet wat de actuele situatie op het gebied van veiligheid is.

Want is er een dreiging, klein of groot, dan moet er vanzelfsprekend adequaat worden gehandeld. Dat klinkt natuurlijk heel abstract, maar wij als burgers willen en moeten beschermd worden. Dreigt er gevaar, dan moeten wij tijdig en juist worden geïnformeerd om risico’s op calamiteiten te verkleinen. Dit alles legt een enorme druk op het overheidsapparaat. Ga er maar aanstaan!

Combineren data met real-time analyses

En dat in een tijd waarin de hoeveelheid data alleen maar toeneemt en de behoefte aan snelle en uitgebreide analyses groot is en steeds groter wordt. Al die data moet op orde zijn en te combineren zijn met real time analyses. En dat is best gecompliceerd. Zo was bijvoorbeeld onlangs in het nieuws dat een geradicaliseerde man een restaurant had beklad en daar stond te zwaaien met een mes. Het was bekend dat hij geradicaliseerd was, maar de gemeente had daar niets mee gedaan en hem niet naar een radicaliseringsprogramma gestuurd omdat dit niet bij de juiste persoon bekend was. De consequenties van dergelijke communicatiestoornissen kunnen groot zijn, dat hoef ik verder niet uit te leggen.

Informatiehuis op orde

De onvermijdelijke vraag is dan ook hoe je het informatiehuis van de overheid op orde krijgt. Mijn antwoord is simpel: door dit zodanig in te richten dat je op ieder moment kunt inspelen op dat wat gaat gebeuren. Dat geldt niet alleen voor de veiligheidsbeleving maar op allerlei gebied. Zo moeten bruggen tijdig gecontroleerd en waar nodig gerepareerd worden om te voorkomen dat ze onverwachts niet meer open- of dichtgaan met ongelukken en/of grote verkeersinfarcten tot gevolg. Een ander voorbeeld: de Belastingdienst zou moeten kunnen voorspellen of iemand zijn aanslag kan betalen. Blijkt uit het verleden dat dit problematisch was, dan kunnen tegelijk met de aanslag op basis van beschikbare informatie alternatieve betalingsregelingen worden geboden. Hiermee voorkom je vooraf veel problemen.

Privacy

Privacy is ‘hot’. In het kader van de AVG zijn we daar de laatste tijd mee overspoeld. Zeker in het geval van de Belastingdienst is privacy een belangrijk gegeven. Maar binnen de grenzen van de privacy kan veel. U kunt de producten van SAP zodanig inrichten dat de privacyregels worden gerespecteerd. Informatie die nergens heen mag, gaat ook nergens heen. Mag iemand in een bepaalde rol bepaalde informatie niet zien, dan is dat ook niet zichtbaar voor die persoon. Met onze software kunt u het persoons data management verbeteren en dit stelt u in staat aan de wet te voldoen.

Public Analytics

De Public Analytics propositie die SAP in samenwerking met Axians aanbiedt, past perfect bij al deze ontwikkelingen. Wij combineren Artificial Intelligence/Machine Learning met business processen. Zo kunt u snelle analyses maken. Bent u bijvoorbeeld bezig een subsidie goed te keuren en er is iets niet met de aanvrager in de haak, dan verschijnt in de applicatie een zogenaamde co-pilot die aangeeft dat de betreffende partij eerder onregelmatigheden heeft vertoond. Deze gegevens zijn direct oproepbaar en het systeem geeft advies hoe u deze subsidieaanvraag verder kunt behandelen.

Alles is te koppelen

Feitelijk is alles in Public Analytics te koppelen. Zo kan de afdeling HR met Machine Learning vacatures matchen met CV’s. Of voorspellen wie binnen de organisatie goed gaat gedijen en wie niet. Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde adviezen voor learning curricula te krijgen of de gender bias uit het aannameproces te verwijderen.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Meer weten over de vele mogelijkheden van Public Analytics? Ik kom graag een keertje langs en vertel u er alles over. Mijn e-mailadres is serge.segboer@sap.com.