Meer inzicht en betere beslissingen in het publieke domein

De overheid en publieke sector zitten midden in de transformatie naar een datagedreven informatiesamenleving. Digitale innovaties verbeteren de dienstverlening, bevorderen het efficiënter samenwerken met in- en externe partijen, maken het mogelijk om transparant te zijn en gemakkelijker verantwoording af te leggen. Data wordt echter vaak nog versnipperd opgeslagen binnen systemen van diverse organisaties en afdelingen, waardoor integraal inzicht en overzicht helaas ontbreekt.
De Business Intelligence oplossing ‘Public Analytics’ van Axians en SAP helpt om beter inzicht te krijgen uit alle beschikbare data en goed te kunnen sturen op KPI’s.

Inzicht in de processen, altijd en overal!

On-premise met SAP BusinessObjects, in de cloud met SAP Analytics Cloud of in een hybride scenario. SAP BusinessObjects en SAP Analytics Cloud werken namelijk naadloos samen. Met SAP Analytics Cloud analyseer en presenteer je gegevens uit alle databronnen, inclusief de on-premise ‘universes’.

Drie scenario’s: On-Premise, Hybride en Full Cloud

De transitie naar de cloud stelt jouw organisatie misschien voor uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen rondom veiligheid van data in de cloud. Je hebt geïnvesteerd in de bestaande on-premise oplossing en jouw organisatie is ingericht op het gebruik en beheer daarvan. Met Public Analytics is het mogelijk om jouw informatievoorziening geleidelijk te migreren naar de cloud.

Afhankelijk van jouw situatie kies je voor één van de drie licentievormen

Belangrijk is daarbij om te realiseren dat welke licentievorm je ook kiest deze omvat zowel SAP BusinessObjects als SAP Analytics Cloud; jij bepaalt waar het accent ligt. Binnen elke licentievorm heb je nog steeds toegang tot alle tools en functionaliteiten van SAP BusinessObjects; alleen het aantal gebruikerslicenties varieert.

Powered by

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op

ContactformulierofMail direct