Meer inzicht leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening

De overheid en publieke sector zijn bezig met de transformatie naar een datagedreven informatiesamenleving. Digitale innovaties verbeteren de dienstverlening, bevorderen het efficiënter samenwerken met in- en externe partijen, maken het mogelijk om transparant te zijn en gemakkelijker verantwoording af te leggen.
Voor de uitvoering van de vele taken van de publieke sector is het essentieel dat de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste personen beschikbaar is. Contextuele, real-time informatie die kan worden gebruikt om de besluitvorming te versnellen en te verbeteren op verschillende terreinen. Data wordt vaak nog versnipperd opgeslagen binnen systemen van diverse organisaties en afdelingen, waardoor integraal inzicht en overzicht helaas ontbreekt. Ook komt er steeds meer externe data beschikbaar.
De Business Intelligence oplossing ‘Public Analytics’ van Axians en SAP helpt om beter inzicht te krijgen uit alle beschikbare data en goed te kunnen sturen op KPI’s, zodat u betere strategische beslissingen maakt en efficiënter en met meer impact kunt investeren.

Wat is Public Analytics?

Public Analytics is een speciaal voor het publieke domein samengesteld palet aan business intelligence en analytics producten van SAP. Zo maakt het krachtige SAP BusinessObjects onderdeel uit van het pakket, inclusief de bijbehorende producten zoals Web Intelligence, Crystal Reports, Analysis for Office en Lumira. Ook SAP Analytics Cloud en SAP Analytics Hub zijn onderdeel van deze bundel, evenals data services en andere oplossingen waarmee data ontsloten kan worden. En heeft u daarin specifieke wensen voor specifieke producten die hierboven niet genoemd zijn? Neem dan vooral even contact op!

“Met Public Analytics heeft u meer inzicht en overzicht, neemt u gefundeerde beslissingen op basis van analyses, heeft u grip op inkomsten en uitgaven, optimaliseert u processen, maakt u voorspellingen, kunt u snel inspelen op kansen en adequaat bijsturen indien nodig!”

Meer voor minder

Dankzij scherpe prijsafspraken met onze partner SAP kunt u met Public Analytics beschikken over state-of-the-art Business Intelligence software tegen bijzonder aantrekkelijke tarieven! Voor een klant die 70.000 euro aan licenties per jaar betaalde, hebben we Public Analytics in kunnen zetten voor slechts 50.000 euro per jaar, gedurende een looptijd van 4 jaar. Een bijkomend voordeel: Public Analytics is een bundel met de meest actuele SAP producten, inclusief SAP Analytics Cloud.

Drie licentievormen

Afhankelijk van uw situatie kiest u voor één van de drie licentievormen: on-premise, hybride of volledig in de Cloud. Iedere licentievorm bevat zowel SAP BusinessObjects als SAP Analytics Cloud. Mocht u nog niet in de Cloud werken, dan geeft dit u de mogelijkheid om de toekomst te ontdekken. U bepaalt waar het accent ligt, ongeacht uw huidige licenties.

Wie gingen u voor?

Public Analytics wordt al door circa 50 organisaties gebruikt als compleet pakket waarin alle benodigde functionaliteiten beschikbaar zijn om data te vertalen naar informatie. Onder andere ministeries, ZBO’s, provincies, gemeenten, woningcorporaties, waterschappen en onderwijsinstellingen gingen u voor.

 

Powered by

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op

ContactformulierofMail direct
Leaflet Public AnalyticsDownload hier de leaflet over Public AnalyticsDownload