Axians I-Fresh ERP software ondersteunt volle grond bedrijven. De software automatiseert alle fasen in het proces van aankoop, sorteren, verpakken tot aan het verzenden van de goederen en de financiële afhandeling.

Bedrijven die aardappelen, uien, wortelen, spruiten of andere producten van de volle grond verpakken, hebben te maken met bulk aanvoer, verschillende maten van het product en verpakte uitvoer. Het proces van sorteren en verpakken wordt aangestuurd met productieorders, waarbij artikelen en verpakkingsmateriaal zijn toegekend. Bedrijven die tijdens het verpakken bepalen welk lot wordt gebruikt voor een bepaalde productieorder, kunnen het verbruikte product door een scan- of shopfloor oplossing realtime vastleggen. En de slimme oplossingen van I-Fresh laten je de resultaten per partij vastleggen, zodat automatisch het nettogewicht per partij op de inkooporder komt.

 

Het maakt niet uit of producten zijn bestemd voor nationale of internationale klanten, het I-Fresh business software platform zorgt voor de juiste labels op de verpakkingen en genereert de transportdocumenten met alle benodigde gegevens. De ERP software ondersteunt lot-tracering tijdens alle processen. Hierdoor zijn producten altijd te herleiden van vanaf het land tot in het schap. Tarreersjablonenmaken het daarnaast mogelijk berekeningen en eventuele toeslagen vast te leggen. En een juiste eindafrekening maakt uiteindelijk het resultaat op de order inzichtelijk.

Voorbereid op ERP implementatie dankzij proeftuin

Jan Bijleveld, directeur: “Door de implementatie van I-Fresh verwachten we dat er meer rust komt binnen de organisatie, doordat we processen beter onder controle hebben en minder brandjes hoeven te blussen. Dit levert een hoop tijdsbesparing op.

Optimaliseren van processen door inzet van I-Fresh

Mathieu Boots: “Doordat Gourmet flink is gegroeid worden onze processen steeds complexer. Met het nieuwe systeem kunnen we met dezelfde groep mensen een dubbele omzet aan.”

Een enorme efficiencyslag met I-Fresh

Gebr. van Liere, verpakker & exporteur van uien, heeft een enorme efficiencyslag ondergaan dankzij Microsoft Dynamics. Directeur Piet van Liere: “Waar we in het verleden veel werkten met Excel en papier, liggen nu alle inkoop-, verkoop- en transportdata vast in één systeem.

Efficiënter werken met Axians I-Fresh

Polderland Groenten B.V., is specialist in het telen, verhandelen, sorteren en verpakken van spruiten. Zij kiest Axians als partner voor een nieuwe ERP-software implementatie om zo efficiënter binnen het bedrijf te gaan werken. Eigenaar Corstiaan Piek: “Veel bedrijven uit onze sector werken met Axians samen omdat zij onze taal spreken, dit geeft vertrouwen”.

Meer weten over I-Fresh voor handelsbedrijven?