I-Fresh software is er voor het dynamische AGF bedrijf dat met business automatisering sneller en efficiënter wilt werken met meer financieel resultaat. Je weet wat de markt vraagt en bent op je eigen manier onderscheidend.

Technologie is niet meer weg te denken is in de AGF-branche. De operatie van je bedrijf is dan waarschijnlijk ook al goed georganiseerd en door software ondersteund. I-Fresh, het ERP software platform voor de AGF-branche, geeft onze klanten net dat stukje voorsprong op andere bedrijven: door sneller, kostenefficiënt en meer klantgericht te kunnen werken.

Met onze kennis van productieprocessen helpen wij bedrijven die verpakken of ompakken zo efficiënt mogelijk te werken. Wij ondersteunen met het organiseren van processen en helpen deze te automatiseren. Dagelijks gaan grote hoeveelheden aardappelen, groenten en fruit door de verpakkingslijnen bij onze klanten. Met behulp van I-Fresh vinden de juiste registraties plaats en blijven alle producten traceerbaar, van de teelt tot bij de consument.

De AGF branche kent verschillende afrekenmethoden. Bijvoorbeeld bij coöperaties zorgt I-Fresh voor een juiste verdeling van gelden naar de leden. Bij bedrijven die handelen of verpakken is de eindafrekening, ook Account Sale of uitmelding genoemd, van groot belang. I-Fresh maakt snel inzichtelijk wat het resultaat is op een partij of over de verkoop in een bepaalde periode.

Wij hebben lange relaties met onze I-Fresh klanten door onder andere onze transparante manier van samenwerken, en korte communicatielijnen. Samen met onze klant bouwen we eerst een goed fundament op, waarop zij de volgende stappen zetten om de beoogde groei in organisatie en omzet te realiseren.

Handel import/export

AGF bedrijven zijn gewend aan de dynamiek die het opereren tussen telers en retailers of andere eindklanten met zich meebrengt. De snelheid in handelen, de borging van traceerbaarheid door alle processen heen of het op de juiste manier maken van de eindafrekening over partijen, vragen om de ondersteuning van ERP systemen zoals I-Fresh.

Ompakken en productie

AGF bedrijven die door ompakken waarde toevoegen aan groente en fruit, kennen naast een handelsproces ook een productieproces. Zij staan voor de uitdaging het logistieke proces goed op orde te hebben en de traceerbaarheid te waarborgen. Met name bedrijven die zacht fruit ompakken hebben te maken met korte perioden tussen ontvangen en verzenden van producten. Voor deze bedrijven is logistieke planning van essentieel belang.

Verwerking vanaf volle grond

Bedrijven die groenten verpakken hebben te maken met bulk aanvoer en verschillende maten van het product. Het proces van sorteren en verpakken wordt aangestuurd met productieorders, waarbij artikelen en verpakkingsmateriaal zijn toegekend. Bedrijven die tijdens het verpakken bepalen welk lot wordt gebruikt voor een bepaalde productieorder, kunnen het verbruikte product door een scan- of shopfloor oplossing realtime vastleggen. En de slimme oplossingen van I-Fresh laten je de resultaten per partij vastleggen, zodat automatisch het nettogewicht per partij op de inkooporder komt.

Coöperaties en veiling

Door de bundeling van krachten is de AGF-coöperatie een sterke partij die meespeelt in de afzetmarkt. Als AGF-telersvereniging worden de belangen van de leden gediend. In de samenwerking is transparantie naar de leden van essentieel belang, waarbij een eerlijke eindafrekening een grote uitdaging is. Ook veilingen lopen tegen deze uitdagingen aan.