Bel direct: 088 5975500
Neem contact op
Terug naar blogoverzicht

De business case voor Edge Computing

Auteur: Stef ten Haaf

Steeds meer bedrijven kiezen voor een cloud first-strategie omwille van veiligheid en bedrijfszekerheid. Wat deze bedrijven zich echter onvoldoende realiseren, is dat veel industriële toepassingen real-time verwerking en analyse van data vereisen. Data naar de cloud sturen om te verwerken en de resultaten terug te sturen, brengt in sommige gevallen teveel latency met zich mee. Bovendien kunnen de kosten voor het netwerkverkeer snel oplopen als je grote hoeveelheden data naar de cloud stuurt om te verwerken, denk bijvoorbeeld aan real-time videobeelden. Edge Computing biedt een oplossing. Onder Edge Computing verstaan we de verwerking van data dicht bij de bron waar deze wordt gegenereerd. De vraag die veel bedrijven zich stellen: is er in ons geval een businesscase? Die is er als één van de onderstaande uitdagingen zich voordoet.

Real-time verwerking van data is cruciaal

Veel industriële toepassingen vereisen real-time verwerking en analyse van data die worden gegenereerd door systemen als Industrial IoT, PLC, SCADA en MES. De analyseresultatengebruiken we om tijdens productieprocessen beslissingen te nemen. Die beslissing kan bijvoorbeeld zijn om de productielijn stop te zetten om schade te voorkomen. Of om een vat te ontluchten vanwege ontploffingsgevaar. Vertraging in deze beslissingen kan grote risico’s met zich meebrengen. Is dat het geval in jouw bedrijf, dan loont Edge Computing al snel.

New Call-to-action

Er is slechts één breedbandige netwerkverbinding

Nu bedrijven steeds vaker kiezen voor een cloud first-strategie is de afhankelijkheid van de netwerkverbindingen erg groot geworden. Op veel bedrijventerreinen is geen redundante glasvezelverbinding aanwezig. Natuurlijk kan die worden aangelegd, maar dit is erg kostbaar. Uit het oogpunt van redundantie is het veel goedkoper om een edge node te plaatsen die ervoor zorgt dat de productieprocessen ook zonder verbinding naar de cloud gewoon doorlopen.

De datasets zijn omvangrijk

Het heen en weer sturen van grote datasets is kostbaar. Bij eenvoudige sensoren die eens per minuut de temperatuur meten,vallen de kosten van het datatransport wel mee. Maar wanneer je gebruikt maakt van camera’s of continue geluids- of luchtkwaliteitsmetingen, dan lopen de kosten snel op. In dat geval kun je beter de berekeningen ‘at the edge’ maken en daarna selecteren welke data relevant is om naar het centrale data lake te sturen.

Latency veroorzaakt corruptie in databases of traag werkende applicaties

De latency die gepaard gaat met het versturen van data naar en van de cloud kan eenvoudig corruptie in databases veroorzaken. De database begrijpt namelijk niet dat het moment waarop de data wordt vergaard en het moment waarop het analyseresultaat binnenkomt van elkaar afwijken. Het kost niet alleen veel tijd om dit te herstellen, het is zelfs mogelijk dat je op basis van deze corrupte data verkeerde beslissingen neemt. De latency kan overigens ook gewoon irritant zijn voor medewerkers. Korte responstijd van applicaties verhoogt immers het gebruikersgemak.

Betere beveiliging van IP

Sommige data kunnen erg gevoelig zijn, bijvoorbeeld unieke data over jouw productieprocessen of de gebruikte recepturen die tot het intellectual property (IP) van jouw bedrijf behoren. Hoe goed je de netwerkverbinding en de cloud ook beveiligt, er is altijd een risico dat kwaadwillenden zich toch toegang verschaffen. Door te kiezen voor Edge Computing kun je gegevensoverdracht beperken. En sommige data wellicht zelfs op een andere manier versturen dan via het netwerk.

Betere interoperabiliteit tussen embedded software en moderne IIoT-applicaties

De egde node converteert de communicatieprotocollen die oudere systemen gebruiken in een moderne taal die IIoT-apparaten kunnen begrijpen. Op die manier kan industriële apparatuur met verouderde embedded software naadloos aansluiten op moderne IoT-platformen.

Komt één van deze situaties in jouw bedrijf voor? Download dan hier de whitepaper ‘Edge Computing: dé randvoorwaarde voor succesvolle Industrial IoT’ of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meest gelezen artikelen Artikelen per onderwerp
Powered by