Zaltbommel, 16 maart 2020 – De maatschappij is even ontwricht en dat heeft gevolgen voor hoe wij ons werk en leven organiseren. Niemand van ons heeft ervaring met deze situatie en met de maatregelen die genomen worden om onze volksgezondheid hoogste prioriteit te geven. De omstandigheden zorgen er voor dat we snel moeten schakelen. Leiderschap tonen in die momenten waar het er echt toe doet.

Soms moeten we lastige keuzes maken die ons sneller uit de situatie kunnen helpen. Het helpt als we ons in een ander verplaatsen, solidair zijn, respect en dankbaarheid tonen en de handen ineen slaan. Wees open en creatief. Figuurlijk, maar ook met contact op afstand kunnen we in deze tijd gelukkig onze menselijke kant laten zien. Soms is dit ook heel simpel, vraag elkaar bijvoorbeeld eens ‘hoe gaat het met jou?’ want virtueel is niet onpersoonlijk! Zo krijgt ‘The best of ICT with a human touch’  ineens een dubbele betekenis en blijkt die waardevoller dan ooit.

Respect voor hulpverlening

Niet iedereen kan thuis blijven. Velen van ons nemen zelfs een risico door zorg, eten, onderwijs, brandstof en digitale diensten te blijven leveren. Het vraagt een flinke dosis lef en bereidheid van hulpverleners om klaar te staan wanneer het echt nodig is. Rust behouden in een hectische situatie waarin continu beslissingen genomen moeten worden vraagt om grote persoonlijke betrokkenheid en flexibiliteit. Daarvoor spreken wij een woord van dank uit naar iedereen die het lef heeft om anderen te helpen en die onze samenleving voorop zet.

Respect voor digital enablers

We vinden het vanzelfsprekend dat we thuis kunnen werken, dat ziekenhuizen op maximale capaciteit blijven draaien en dat onze kinderen digitaal hun huiswerk ontvangen. De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dan we in Nederland de afgelopen jaren enorme stappen hebben gemaakt om een situatie als deze te kunnen verzorgen. Een uitstekend telecom netwerk, goede kabelverbindingen, datacenters, clouddiensten, vpn-verbindingen en altijd en overal online kunnen zijn zodat onze economie draaiende blijft en we zelfs in situaties als deze innovatie kunnen drijven en daar samen sterker worden. Want bijzondere situaties zorgen veelal voor creativiteit, en creativiteit voor ontwikkeling.

Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor de digitale enablers. Van telecom operators, tot datacenters tot leveranciers van netwerken en apparatuur waarmee we digitaal in de cloud kunnen samenwerken. Jullie zorgen voor het fundament dat onze samenleving ook nu ondersteunt en zo goed mogelijk draaiende houdt.

Respect voor richtlijnen

Axians volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgt daarbij de richtlijnen en advies van de overheid en het RIVM over te nemen maatregelen. De gezondheid van alle betrokkenen staat immers voorop bij de continuering van onze dienstverlening aan klanten en in de samenwerking met onze leveranciers en partners.

We doen er alles aan om onze dienstverlening op gelijke voet te continueren, daar waar nodig doen we ook een stapje extra omdat we begrijpen dat het een bijzondere situatie is voor iedereen.

Alle Business Units hebben en voelen een sociale en economische verantwoordelijkheid, daarom zijn we zoveel als mogelijk open, maar zorgen we voor een minimale fysieke aanwezigheid op elke locatie in overeenstemming met onze continuïteitsplannen.

Onze managementteams zijn gemobiliseerd om deze situatie het hoofd te bieden en zijn beschikbaar voor overleg en informatievoorziening, ongeacht hun locatie.

Zoals altijd delen graag onze kennis, dit blijven we ook nu doen. Daar waar geadviseerd of noodzakelijk verschuift natuurlijk de datum en/of gaan we online. Wanneer je eenmaal bent ingeschreven houden wij actief persoonlijk contact en informeren we je tijdig over de datum, locatie en vorm van het evenement. Zo zijn we flexibel en zorgen we samen voor continuïteit.

Namens alle medewerkers van Axians: enorm bedankt voor jullie betrokkenheid, hulp en onvoorwaardelijke inzet!