Sparringpartners voor innovatieve inzet big data, data science en IoT

Zaltbommel, 30 maart 2018 – Qlip, marktleider op het gebied van kwaliteitsborging in de zuivelketen, en Axians werken nauw samen op het gebied van innovatie en digitale transformatie. Als datagedreven organisatie is Qlip continu op zoek naar manieren om de meerwaarde van haar data voor klanten te vergroten. Om dat waar te maken, onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden van nieuwe technologieën zoals big data, data science en IoT. Deze ontwikkelingen sluiten perfect aan op de innovatieagenda van Axians. Op basis van haar technologische kennis en ruime projectervaring vervult Axians de rol van strategisch adviseur en sparringpartner bij de innovatieprojecten van Qlip.

In opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties analyseert Qlip jaarlijks bijna 15 miljoen monsters rauwe melk in haar laboratorium in Zutphen. Daarnaast voert het bedrijf een half miljoen chemische en microbiologische analyses uit op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip vanuit Leusden jaarlijks ruim 13.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector. Bovendien ontwikkelt en onderhoudt het bedrijf een eigen softwareplatform, Z-net,  dat de bedrijfsvoering van duizenden melkveehouderijen en zuivelondernemingen ondersteunt.

Data Science

Het eerste project waarbij Axians Qlip heeft ondersteund is de ontsluiting van externe databronnen om daarmee een verklarend en voorspellend model voor de beoordelingen van melkveehouders, in het kader van kwaliteitssystemen, te kunnen ontwikkelen. Qlip beoordeelt melkveehouders in Nederland regelmatig op uiteenlopende gebieden, van melkkwaliteit en hygiëne tot diergezondheid, –welzijn en geneesmiddelengebruik. Dit gebeurt zowel regulier als steekproefsgewijs.

Door bestaande data te combineren met externe databronnen, wordt het via data science mogelijk om aan de hand van specifieke parameters doelgerichter te kunnen plannen en beoordelen. Binnen dit big data-project bracht Axians expertise voor de selectie en integratie van externe databronnen, zoals data van weerstations en grondsoorten.”

Power BI

Een ander onderwerp waarbij Qlip de hulp van Axians inschakelt, is het verbeteren van de rapportagemogelijkheden binnen Z-net. De rapportages van dit platform worden met de inzet van Microsoft Power BI sterk verbeterd. Samen met Axians wordt op basis van Microsoft technologie een rijke rapportage-omgeving gebouwd. Met deze actuele inzichten kunnen klanten bedrijfsgegevens eenvoudig en doelgericht ontsluiten. Op die manier kunnen zij hun bedrijfsvoering inzichtelijk maken en zo nodig bijsturen. Met deze extra functionaliteit groeit de waarde van het softwareplatform voor de gebruikers.

Erik Bos, Manager ICT bij Qlip zegt over de samenwerking met Axians: “Innovatie is belangrijk voor Qlip en daarin investeren we ook veel. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de data die we in de loop der jaren hebben verzameld te vertalen naar concrete meerwaarde en extra service voor onze klanten. Axians is de sparringpartner die ons helpt om de slag van idee naar concrete oplossingen te maken. De combinatie van onze inhoudelijke kennis, hun technologische expertise en concrete projectervaring met nieuwe technologieën zoals big data, data science en IoT, is de basis voor waardevolle nieuwe ontwikkelingen.

IoT

Binnen het EU-project Internet of Farm & Food (IoF2020) voert Qlip een derde innovatieproject uit, deze bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Als grootste zuivellaboratorium ter wereld is Qlip de facto de wereldwijde standaard voor zuivelanalyses. Het bedrijf stuurt bijvoorbeeld monsters naar andere laboratoria en zuivelfabrieken om hun methodes te controleren, te kalibreren en te ijken. Om de kwaliteit van de monsters te bewaken en te toetsen of deze onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, overweegt Qlip de monsters uit te rusten met sensoren. Door deze actuele data te verzamelen, kan het bedrijf eenvoudig toetsen of de monsters op de juiste temperatuur ingezet worden. Het meten van de temperatuur en bewegingen is mogelijk door sensoren op afstand uit te lezen. Samen met Axians onderzoekt het bedrijf momenteel welke sensoren hiervoor in aanmerking komen en wat de ideale inrichting van het onderliggende dataplatform is. Aan de hand van die resultaten kan Qlip deze innovatie verder vormgeven.

Leon de Ridder, Client Manager Industry bij Axians: “Qlip zit middenin hun digitale transformatie. De thema’s en ontwikkelingen waar zij als datagedreven organisatie mee bezig zijn, zijn precies de onderwerpen die ook onze digitale agenda bepalen. Daarom zijn we zeer verheugd dat we Qlip kunnen ondersteunen met innovaties. Op die manier kunnen we structureel bijdragen aan een gestroomlijnde bedrijfsvoering en maximale meerwaarde voor klanten.”