Rotterdam, 22 juli 2020 – Axians, TransitieProfs en Hewlett Packard Enterprise (HPE) hebben hun krachten gebundeld in FLOW. Deze complete aanpak voor transitiebegeleiding bij complexe ICT- en cloudtrajecten zorgt dat organisaties kunnen werken vanuit een effectieve regie organisatie. In de praktijk blijkt regie houden lastig binnen een Hybride Cloud- omgeving, waardoor transities niet altijd de verwachte resultaten opleveren qua kosten en tevredenheid. Met het duidelijke FLOW stappenplan, van onderzoek en transitie naar digitale transformatie, zijn organisaties vanaf het eerste moment verzekerd van tevreden gebruikers tegen lagere kosten. Bovendien creëren ze door kostenbeheersing meer ruimte voor innovatie op de lange termijn. Dit alles op basis van een meerjarige businesscase.

FLOW verenigt de sterke punten van Axians, HPE en TransitieProfs in een krachtig en aantrekkelijk aanbod. Deze strategische combinatie van kennis, ervaring en technologie biedt organisaties een complete menukaart voor een succesvolle cloud- strategie; van onderzoek naar de ICT-behoefte en kosten binnen de organisatie tot en met de vertaalslag naar meerjarige transitieplannen conform vast gesteld budget. Op die manier komen klanten binnen één goed georganiseerd en geregisseerd traject tot verantwoorde keuzes over technologie, functionaliteit, regie organisatie, gebruikers tevredenheid én kosten. In de praktijk is een Hybride Cloud- omgeving meestal de best passende oplossing. De combinatie van Axians, Transitieprofs en HPE biedt alles op het vlak van strategie, TCO-business cases, enterprise architectuur, managed services én organisatietransitie om een hybride omgeving toekomstvast en betaalbaar in te richten.

Regie op businesscase en cloudstrategie

Dennis Daalhuizen, Eigenaar TransitieProfs, zegt over het gezamenlijke aanbod FLOW: “Aan de voorkant van grote ICT- en transitieprojecten ontbreekt het vaak aan de regie over wat een organisatie nou precies wil en hoe ze dat gaan realiseren. Met FLOW onderzoeken we dat met een onafhankelijk businesscase, van waaruit we de regie organiseren. Zo is meteen duidelijk wat een organisatie de komende jaren kan verwachten en wat de transitie gaat opleveren. Met FLOW is er altijd duidelijkheid; organisatorisch, technisch en financieel. En door met Axians en HPE een strategische samenwerking aan te gaan, kunnen we waarborgen dat doelen daadwerkelijk bereikt worden. Samen bieden we meer regie op de strategie en de concrete invulling. Dit leidt bijna automatische tot lagere TCO, betere aansluiting met de business én meer ruimte voor echte innovatie.”

Commitment aan innovatie

“Axians werkt als Platinum Partner al jaren nauw samen met HPE. Dat onderstreept ons vertrouwen in hun technologie en innovatie-agenda. Ook met TransitieProfs trekken we vaak samen op in transitietrajecten”, zegt Jeroen van Twuijver, Business Unit Manager bij Axians. “Wij streven altijd naar een lange termijnrelatie met klanten en strategische partners. Door nu met de klant de juiste keuzes te maken en die met betrokken partners in te vullen, komen de voordelen van een hybride infrastructuur sneller en gecontroleerd binnen handbereik. Op die manier realiseren we meer gebruikerstevredenheid en innovatiekracht tegen lagere kosten. Met FLOW spreken we het commitment uit dat we samen blijven innoveren en investeren, en daarvan profiteren alle stakeholders.”

Integraal en succesvolle transitie naar hybride cloud oplossing

“HPE biedt hybride cloud oplossingen die klanten in staat stellen om probleemloos ‘workloads’ te optimaliseren tussen de diverse cloud stacks, en dit als een service aan te bieden. Axians heeft alle kennis van en ervaring met HPE oplossingen om ‘Cloud’ projecten succesvol te implementeren” aldus Eelko Broers, Partners Sales Manager bij HPE. “Door de samenwerking met Axians en Transitieprofs wordt het organisatorische en menselijke aspect nog meer geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat we samen met de klant een integraal en succesvolle transitie naar een hybride cloud oplossing volbrengen.”