VINCI Energies-onderdelen Actemium, Axians en Bostec bieden totaalaanpak dankzij combinatie van domeinkennis, proceskennis en innovatie

Zaltbommel, 19 juli 2018 – DVNutrition V.O.F. (DVN) in Hoogeveen produceert wei-eiwit en permeaat uit wei, een restproduct van de kaasproductie. Met een productie van 10.000 ton wei-eiwit per jaar is DVN een grote Europese speler. Om met de beschikbare installaties en capaciteit zo efficiënt mogelijk te produceren, vroeg de organisatie VINCI-Energies onderdelen Actemium, Axians en Bostec in het productieproces optimaal in te richten door productiedata in te zetten voor de simulatie van het productieproces. Het resultaat is een digital twin waarmee de operationele planning near realtime wordt aangepast op basis van de continu veranderende situatie in het proces.

DVN wil de interne processen verder stroomlijnen om een ideale inrichting van het productieproces te realiseren. Het verbeteren van de timing en planning speelt daarin een belangrijke rol, waarbij een beter beeld verkregen wordt van de impact van de beslissingen op het proces. Idealiter krijgt de organisatie dat inzicht nog vóór een besluit wordt genomen. Een diepgaande analyse van de beschikbare productiedata speelt daarbij een sleutelrol, net als het visualiseren van de consequenties die mogelijke besluiten hebben. Actemium, Axians en Bostec zetten data science in om dit mogelijk te maken.

Een dashboard bouwen voor value mapping

Om deze doelen te realiseren moest DVN eerst het complete proces via value mapping in kaart brengen. Daarvoor schakelde de organisatie via Actemium, dat verantwoordelijk is voor de procesautomatisering, Axians en Bostec in. Axians is gespecialiseerd in Data Analytics en Artificial Intelligence, terwijl Bostec vooral de value mapping en lean tools inbrengt. Bovendien verzorgt Bostec het projectmanagement. Deze drie bedrijven zijn onderdeel van VINCI Energies. Marcel Boon, General Manager van DVN: ‘Op basis van de data uit de fabriek hebben we ons productieproces gesimuleerd en een dashboard ingericht. Met de beschikbare data zijn de bottlenecks of knelpunten in kaart gebracht. Deze zijn zichtbaar in een dashboard op basis van Microsoft Power BI. Om maximaal te produceren moet de droogtoren continu kunnen draaien. Dat vraagt niet alleen een continue aanvoer van grondstoffen, maar ook de capaciteit van de filters is daarbij cruciaal. Die bepaalt in werkelijkheid de output. En uit de data-analyse bleek dat er in die capaciteit te veel variabiliteit zat, waardoor de droogtoren niet altijd van aanvoer verzekerd was.’

Met deze feiten kan DVN bijvoorbeeld ook de planning van schoonmaak en onderhoud van de filters perfectioneren en zorgen dat er in tanks altijd ruim voldoende product voor de droogtoren beschikbaar is. Daarnaast kunnen operators ook concreet zien wat de effecten van een beslissing voor ongepland onderhoud zijn voor de productie nu en over 12, 24 of 48 uur. Planning is hierin van groot belang, zodat filters niet stil komen te liggen met als gevolg een ophoping van de hoeveelheid grondstof en volstromen van de opslagtanks.

Digital Twin

Rob Hoefnagel, Business Unit Manager bij Axians: ‘Voor DVN creëerden wij een digital twin waarmee near realtime de operationele planning wordt aangepast op basis van de continu veranderende situatie in het productieproces. Ons ecosysteem met zusterbedrijven Actemium en Bostec maakt daarbij een sterke samenwerking mogelijk waarin domeinkennis, proceskennis en innovatie worden gecombineerd.’

Proactieve keuzes maken dankzij Data Analytics en Artificial Intelligence

‘We creëren samen met de VINCI Energies-partners de ruimte om proactieve keuzes te maken’, aldus Marcel Boon. ‘In de procesindustrie meten we vrijwel alles en slaan we heel veel data op. Het is de uitdaging om deze data ook voor ons te laten werken. Daarbij profiteren we direct van de diepgaande kennis van Data Analytics en Artificial Intelligence die Axians ons biedt. Het is voor ons bovendien een voordeel dat hun data-specialisten direct schakelen met de experts van Actemium en Bostec. Zij zijn namelijk volledig op de hoogte van onze procesautomatisering en kennen de uitdagingen van onze markt. Hierdoor helpen ze ons vanuit één loket met het stellen van prioriteiten en de invulling daarvan.’ De kracht van DVN ligt volgens Boon grotendeels bij de ervaring en kennis van de operators. ‘Maar samen met VINCI Energies kunnen we ze nog slimmer maken door ze te voorzien van relevante en eenduidige stuurinformatie. Op die manier blijven we onze productieprocessen continu aanscherpen en optimaal presteren.’