Rotterdam, 28 juni 2019 – Axians is door haar klanten wederom gewaardeerd met een bovengemiddeld hoge trust en innovatie score en laat daarbij de beste resultaten zien op het gebied van vertrouwen en een goede samenwerking met haar klanten. Ook de score voor aanbeveling, tevredenheid, bereidheid en communicatie springen er bovengemiddeld uit en geven Axians weer als een proactieve en innovatieve dienstverlener. Dit jaar geeft zelfs bijna de helft van de klanten aan ‘positief verrast’ te zijn door boven verwachting te leveren.

Giarte is al jaren bekend van het Outsourcing Performance (OP) onderzoek, de jaarlijkse benchmarkstudie naar de kwaliteit van relaties tussen klantorganisaties (uitbesteders) en hun externe serviceproviders. OP meet de perceptie aan de klantzijde van de markt. Axians neemt voor het 14e jaar deel aan dit onderzoek en laat dit jaar wederom een stijgende lijn zien in het aantal deelnemende klanten en een verbetering van resultaten.

Superfans

Meer dan een kwart van de klanten die Axians een positieve aanbeveling geeft doet dit met overtuiging en antwoord met een absolute ‘ja’ op de vraag van Giarte in hoeverre zij Axians zouden aanbevelen. Dit zijn de superfans, die voor een belangrijk deel maken dat Axians tot de absolute top van service providers in Nederland behoort.

Outsourcing diensten

De dienstverlening van Axians rondom end user management laat de hoogste score in de markt zien. Dit omvat zowel de support, de werkplek (Digital Workspace) als het datacenter, de connectiviteit en public cloud management. Door deze infrastructuurdiensten te combineren met de binnen Axians eigen gelederen aanwezige kennis van software ontstaan er innovatieve diensten rondom de dynamische infrastructuur, intelligente- en business applicaties. Deze diensten zijn direct relevant voor de business van klanten.

Onze klanten geven een hoge proactiviteitsscore, met name op het vlak van innovatie, zero repeat en continious improvement. Dat zegt veel over de interactie die we met elkaar hebben over een lange termijn in zowel bestaande trajecten als vernieuwingen. Door een steeds verdergaande managed en as-a-service dienstverlening te combineren met het begeleiden van innovatietrajecten bieden we onze klanten feitelijk een abonnement op innovatie. zegt Edwin Kanis, Manager Innovatie, Axians.

Innovatie en proactiviteit

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat relaties vooral de bereidheid van Axians medewerkers om een hoge klanttevredenheid en het continue streven naar verbetering hoog waarderen. Transparantie en communicatie spelen daarbij een belangrijke rol, zeker in het geval er toch conflicten ontstaan. Klanten geven aan dat er een hoge bereidheid is om een klant tevreden te stellen en een flexibele dienstverlening te leveren. Dit zijn belangrijke waarden om echt goed samen te werken en zelfs een voorwaarde om te kunnen innoveren.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten van Axians bij Giarte:  https://outsourcingperformance.nl/provider/axians/

Bestel hier het jaarboek gratis op de website van Outsourcing Performance.