Rotterdam, 9 juli 2015 – Aventus, de grootste onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, kiest voor een software-defined architectuur gebaseerd op de Application Centric Infrastructure (ACI) technologie van Cisco. Met deze innovatieve technologie als fundament voor haar ICT-infrastructuur, is Aventus binnen de onderwijssector koploper in Nederland. Het ontwerp en de implementatie zijn in handen van Axians, het ICT merk van VINCI Energies.

Als regionaal opleidingencentrum heeft Aventus te maken met verregaande digitalisering van het onderwijsaanbod. De introductie van nieuwe applicaties gaat razendsnel en toepassingen zoals cloud en de mogelijkheid om altijd en overal te kunnen werken groeien sterk. Om het onderwijsaanbod optimaal te ondersteunen is een hoge mate van continuïteit voor de ICT-dienstverlening vereist. Bovendien moet de ICT-infrastructuur voldoende schaalbaar en flexibel zijn om, waar mogelijk, applicaties uit de cloud te gebruiken. Een gestandaardiseerde, open en veilige netwerkinfrastructuur is daarbij onmisbaar.

“We moeten snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Samen met Axians, de ICT-partner die ons al jaren bijstaat met een deskundig en stabiel team, hebben we gekozen voor Cisco ACI”, zegt Roy Dusink, hoofd automatisering bij Aventus. “Met deze software-defined technologie kunnen we snel capaciteit uit de cloud bijschakelen. Bovendien kunnen we kiezen of we applicaties in ons eigen datacenter of in de cloud draaien. Aan de andere kant zijn we in staat om ontwikkel-, test- of productieomgevingen geautomatiseerd uit te rollen. In combinatie met uitwijkopties verbeteren we de continuïteit van onze dienstverlening en houden we toch maximale grip op het beheer. Extra voordeel is dat we onze ervaringen mee kunnen nemen in de ICT-opleiding. Doordat Axians bereid is om hun kennis te delen, kunnen studenten werken met de nieuwste technologie. Zo dragen we direct bij aan een aantrekkelijk en vooruitstrevend onderwijsaanbod.”

“Alhoewel het belang van ICT binnen het onderwijs steeds verder toeneemt, zien wij dat de budgetten voor ICT onder druk komen te staan. Dit stelt instellingen binnen het onderwijs voor een aanzienlijke uitdaging”, zegt Tom Greeve, directeur bij Axians. “Met technologische innovaties zoals BYOD en software-defined helpt Axians onderwijsinstellingen als Aventus, door enerzijds flexibiliteit en functionaliteit op de korte termijn te verhogen en anderzijds kosten op de lange termijn te verlagen. Als gecertificeerd Cisco ACI partner is Axians de aangewezen partij om het ontwerp en de inrichting van de nieuwe datacenter- en netwerkinfrastructuur voor Aventus te verzorgen.”

Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland: “Met software-defined kunnen organisaties door het verder automatiseren van de automatisering grote efficiencyslagen maken. Met Application Centric Infrastructure, onze invulling van software-defined, kunnen zij bovendien de IT veel gemakkelijker aanpassen aan de (applicatie)behoeften van de organisatie. We zien hoe ontzettend belangrijk dit ook voor onderwijsinstellingen is. Niet alleen doordat de ICT-beheerkosten omlaag gaan, maar vooral dat hierdoor direct ingespeeld kan worden op de behoeften van het digitale onderwijs.”