Informatie verrijken en processen verbeteren

Omdat we goed begrijpen hoe technologie veranderingen kan ondersteunen en in gang kan zetten, zijn we in staat om corporaties te helpen in hun transitie naar een verantwoorde en lean & mean organisatie. Daarbij gaan we verder dan het optimaliseren van het klantcontact aan de voorkant met behulp van een huurdersportaal, klantcontactcentrum of huurdersapp. Ook het optimaliseren van de backend processen, zoals het dagelijks onderhoud of het mutatieproces, en de interacties met aannemers en leveranciers die daar uit voortkomen horen hier bij. Vanuit onze ervaring met klanten uit andere sectoren zien wij voor woningcorporaties ook de mogelijkheden van ‘predictive maintenance’, oftewel voorspelbaar onderhoud.

Wij focussen ons op het optimaliseren van de informatievoorziening en bedrijfsprocessen bij woningcorporaties door data te verbinden en ontsluiten. Met als doel om informatie te verrijken en zo de processen in je organisatie te verbeteren. Dit betreft ook de integrale keten van huurders, corporaties, leveranciers, aannemers en toezichthouders. Centraal hierin staat ons Neptune integratieplatform met de op VERA gebaseerde Bouwen & Wonen Add-on, speciaal voor dit doel ontwikkeld. We vullen dit platform aan met diensten op het gebied van Business Intelligence (WoonControl), Unified Communications, Security en Networking.

Hoe we je uitdagingen aanpakken

Een integraal klantbeeld bereiken

Met onze Neptune Enterprise Service Bus (ESB) en de Bouwen & Wonen Add-on bieden wij een op VERA gebaseerde oplossing voor het ontsluiten van applicaties. Bijvoorbeeld voor een huurdersapp, huurdersportaal of klantcontactcentrum. Hiermee creëren wij een uniform klantbeeld en een zelfde belevenis, ongeacht wanneer en via welk kanaal een huurder contact zoekt met je organisatie.


Ketenprocessen optimaliseren

Wij hebben ruime ervaring met het integreren van ketenpartners zoals aannemers en woonruimteverdeling systemen. Daarbij is ons doel om de communicatie met deze ketenpartners zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, door ze zo veel mogelijk te digitaliseren.


Real-time inzicht hebben in procesprestaties

Wij bieden oplossingen die proceseigenaren en teamleiders continu inzicht geven in de procesprestaties of de prestaties van hun team. Dit doen wij met Neptune Business Process Manager en WoonControl, waarmee je organisatie proactief kan ingrijpen als zaken niet volgens afspraak verlopen.


Planmatig onderhoud voorspellen

Apparaten zoals CV installaties zijn steeds vaker in staat om zichzelf continu te monitoren en deze statusinformatie te versturen naar andere applicaties. Deze data kan gebruikt worden om onderhoud van apparaten beter te voorspellen en zo het onderhoudsproces verder te optimaliseren. Wij bieden oplossingen voor het inrichten van deze ‘predictive maintenance’ oftewel voorspelbaar onderhoud.