Dienstverlening op maat voor de gezondheidszorg

Of het nu gaat om ziekenhuizen, klinieken, wooncomplexen voor senioren,  Axians biedt renderende oplossingen op hoog niveau voor publieke en private organisaties binnen de Healthcare. Ongeacht hun omvang.

Axians voorziet in geïntegreerde bedrijfssystemen en toepassingen die perfect aansluiten op de specifieke behoeftes van de gebruikers. We leveren schaalbare oplossingen met aanpasbare functionaliteiten, zodat snel gereageerd kan worden op nieuwe behoeftes.

Door het bieden van flexibele en aanpasbare diensten,  helpen we organisaties in de gezondheidszorg zich te richten op hun kernactiviteiten en hun operationele kosten zo laag mogelijk te houden.

We stellen de patiënten ook in staat om zich te kunnen ontspannen en het contact te kunnen onderhouden met familie en vrienden. Hoe? Door connected solutions bij het bed en in publieksruimtes.

Vidaví – dé ERP-oplossing voor de zorg

Wij ontwikkelen oplossingen voor de lange termijn die zorginstellingen de slagkracht bieden om ook in de toekomst hun rendement te behouden en verder uit te bouwen.

Vidaví is een totaalconcept dat de complexe inkoop, logistieke en financiële processen ondersteunt voor zorginstellingen in de breedste zin. De basis van het concept wordt gevormd door het Microsoft Dynamics platform. Daardoor ontstaat synergie door de bewezen technologie van Microsoft en de branchekennis van Axians.

Op basis van jarenlange ervaring hebben we dit krachtige ERP verrijkt met specialistische functionaliteit om uw processen optimaal te faciliteren. Meer informatie >>>

Health Services (Online-DBC)

Health Services van Axians levert haar diensten op dit moment bij GGZ-instellingen, PAAZ-en PUK-afdelingen van algemene en universitaire ziekenhuizen, zorginstellingen, zorggroepen, ambulatoria, vrijgevestigden, revalidatie-instellingen én RIBW’s. Daarnaast maken ook tal van vrijgevestigden gebruik van de oplossing Health Services. Inmiddels levert het Axians Health Services voor een groot deel van de healthcare markt haar services. In de afgelopen jaren is dit flink gegroeid met alle voordelen van schaalgrootte tot gevolg voor u als klant. Meer informatie >>>

Humannet Verzuimmanagement

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van verzuimmanagement en ICT is er behoefte ontstaan aan een tweede generatie verzuimapplicatie. Daarom heeft Axians de applicatie Humannet Verzuim ontwikkeld. Deze nieuwe applicatie biedt u een snelle, krachtige en betrouwbare ondersteuning van uw verzuimbeleid.

Met de applicatie Humannet Verzuim heeft uw organisatie dagelijks realtime inzicht in de voortgang van de processen omtrent preventie, verzuim en re-integratie. Acties, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), worden volledig ondersteund door de applicatie. Uitvoering van deze acties, welke geformuleerd staan in het systeem, worden ondersteund door een herinnering via e-mail. Meer informatie >>>

Hoe we uw uitdagingen aanpakken

1920x1240-grayVerbeter de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg én reduceer de kosten

Axians biedt oplossingen voor unified communications die verbonden zijn met de patiëntinformatiesystemen. Ons doel: ziekenhuizen nog veiliger maken door het gebruik van GPS-systemen, mobiele communicatie voor verplegers, video communicatie en alarmsystemen.

1920x1240-blackVerbeter het comfort en de algehele zorg voor patiënten en bezoekers

We kunnen patiënten voorzien van communicatie-, informatie en entertainmentdiensten, zoals IPTV en on-demand content, multimedia terminals, WiFi-toegang,  multi channel contact centers, dynamische displays en op smartphone  gebaseerde GPS-diensten.

1920x1240Verhoog de efficiency en versterk de samenwerking binnen de medische staf

Axians kan een eenvoudig en open netwerk opzetten voor alle stafleden. Via dit netwerk zijn management- en planningstoepassingen  en data beschikbaar. We kunnen de samenwerking versterken door spraak-, data- en vidieo-oplossingen, mobiele platforms en GPS-diensten.

1920x1240-blackVerspreid kennis en ondersteun zorgdiensten op afstand

We laten afstanden ‘krimpen’ door de inzet van breedband, applicaties voor telemedicatie, volgsystemen voor als de patiënt weer thuis is, bewakingsmiddelen, consult op afstand, beveiligde toegang tot medische data, video conferencing, messaging en het delen van documenten.