+31 88 988 91 00
Neem contact op
Inschrijven nieuwsbrief
Terug naar blogoverzicht

Trends in de creditmanagement markt

Auteur: Danielle van Boxtel

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. De impact van deze problematiek is groot: voor de schuldenaar, schuldeisers én de maatschappij. Het voorkomen en terugdringen van betalingsachterstanden is cruciaal. Het kunnen beschikken over werkkapitaal is voor bedrijven essentieel om alle uitgaven op korte termijn te bekostigen én investeringen te doen. Continue investeringen zijn cruciaal om als bedrijf relevant te blijven.

Ook het kabinet wil dat meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie komen en geeft daar hoge prioriteit aan. Daarbij geeft het kabinet tevens een hoge prioriteit aan het bevorderen van zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Axians wil daaraan bijdragen.

Trends

Naast thema’s als uitvoeren van een sociaal en effectief incasso- en bijzonder beheer beleid zien wij bij Axians een aantal nadrukkelijke trends in de creditmanagement markt:

• Focus op voorkomen/preventie
• Bedrijven en organisaties gaan zelf incassotrajecten uitvoeren
• Verregaande digitalisering en automatisering
• Diensten en communicatie verschuiven naar Self-service

Axians en agility

Digitale transformatie vraagt om agility, oftewel het vermogen van organisaties om de business met behulp van IT razendsnel in te laten spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Wanneer een organisatie daartoe in staat is, wordt de kans op succes iedere dag groter. Organisaties die ‘agile’ zijn opereren effectiever en zijn wendbaar op het juiste moment. Waar anderen aarzelen, weten zij kansen te grijpen en direct in te spelen op veranderingen waar de markt om vraagt.

Axians en creditmanagement

Agility vereist een IT/applicatielandschap dat minimaal met gelijke snelheid en flexibiliteit is aan te passen als de gebruiker of de situatie daarom vraagt. Traditionele IT-tools en ontwikkelmethoden bieden vaak onvoldoende uitkomst. Daardoor blijven uitdagingen liggen, worden kansen niet benut en ontstaat er frictie tussen Business en IT.

Axians focust zich op het leveren van flexibele IT-oplossingen die de digitale wendbaarheid vergroten en de tools in handen geeft bij het snel, effectief en sociaal innen van vorderingen. Denk hierbij aan:

1. Betere integratie van systemen en het eenvoudig uitwisselen van gegevens
Veel winst kan behaald worden bij het veilige en efficiënt uitwisselen van data zowel intern als extern bijvoorbeeld met deurwaarder- en incassokantoren en schuldhulpverleners.

2. Moderniseren en vervangen van Legacy systemen
Bijna iedere organisatie heeft nog Legacy systemen en databases (waaronder Access en Excel) in huis die bedrijf kritische processen ondersteunen en automatiseren. Deze applicaties zijn duur in beheer en in onderhoud. Daarbij wordt de kennis van verouderde technieken schaarser en bovenal belemmert het innovatie en ‘agility’.

3. Operationele efficiëntie apps
Hoe vaak legt u gegevens vast en 2 of meer systemen? Of hoe vaak moet u meerdere systemen raadplegen om gegevens te verzamelen voor een actueel klantbeeld? Operationele efficiëntie wordt bereikt door redundantie en verspilling te minimaliseren en gelijktijdig het maximale te halen uit de inzet van het allerbeste personeel, technologie en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. De lagere interne kosten die het gevolg zijn van operationele efficiëntie stellen een bedrijf in staat hogere winstmarges te behalen of meer succesvol te zijn in een zeer concurrerende markt.

4. Customer engagement apps
Het ontsluiten van traditionele systemen richting debiteur, bewindvoerder en/of andere belanghebbenden via portalen of apps is veelal zeer beperkt. Bouw multi-channel Apps met cognitieve functies die een geweldige gebruikerservaring bieden om de betrokkenheid van klanten en partners te verbeteren.

5. Innovatieve apps
Smart Apps laten zich voeden door big data, IoT, blockchain en machine learning platformen en passen zich aan op het (voorspelbare) gedrag van de gebruiker. Deze ‘slimme’ apps veranderen daarmee de wijze waarop gebruikers interacteren met applicaties doordat ze intelligent, contextueel en proactief zijn. Smart Apps kunnen de bedrijfsvoering vereenvoudigen, onderscheidende diensten leveren of tot nieuwe business-modellen leiden.

Axians heeft meerdere klanten in de creditmanagement markt. Zo hebben wij bij Cannock Chase een self-service portaal ontwikkeld om het contact met debiteuren te vereenvoudigen. Benieuwd? Download de case hiernaast!

Self-service portaal van Cannock Chase

Download hier
Powered by