+31 88 988 91 00
Neem contact op
Inschrijven nieuwsbrief
Terug naar blogoverzicht

Axians gaat op reis en neemt mee… 8 principes voor onderweg!

Auteur: Mark Thijssen

AppVenture is de avontuurlijke reis die Axians samen met haar klanten maakt om hen te helpen hun ideeën en digitale doelstellingen te realiseren (Why). Met die bestemming voor ogen en met het globale reisschema (How) in de hand bouwen we gezamenlijk intuïtieve en intelligente applicaties (What).

We bedenken, bouwen en leren samen

BusinessID
We starten met het bepalen en ophalen van de reisbestemming. We willen elkaar begrijpen en leggen de wensen en behoeften vast op een routekaart. Welke doelstellingen leven er bij de klant en hoe kan Axians, als IT partner en reisgenoot, behulpzaam zijn bij het realiseren ervan.

AppColab
Daarna staat onze samenwerking centraal. We gaan vaststellen wat we van elkaar nodig hebben (technologie- en business wensen) en hoe we onderweg koers blijven houden (kompas van richting en mindset). Tezamen bepaalt dit de aanpak voor de applicatie ontwikkeling.

AppSub
Tijdens de ontwikkeling van de app, maar ook daarna, draait het om de waarde (value) die de applicatie levert. Voor de continuïteit van onze klanten is het van belang om de applicatie te kunnen blijven doorontwikkelen, te optimaliseren of te innoveren. Een langere lifecycle van de app zorgt voor een betere ROI. Wij noemen een applicatie dan ook enterprise ready als deze, door veranderingen in de business of door marktontwikkelingen, eenvoudig kan meegroeien zonder architectuurprincipes onderweg ‘overboord te moeten gooien’.

AppAcademy
Deze avontuurlijke reis vraagt commitment van beide partijen. Ons gezamenlijk doel ligt vast. We gaan de juiste dingen op het juiste moment leveren en accepteren dat we onderweg de dynamiek ervaren vergelijkbaar met een zeilboot op zee. De AppAcademy helpt het ontwikkelteam, dat bestaat uit eigen medewerkers maar ook uit medewerkers van de klant, een gezamenlijk teamkompas op te zetten, maar ook hoe zij het beste kunnen anticiperen op de wind en golven. Being Agile and doing Scrum!

8 Principes voor onderweg – Application development in an agile way

Met de inzet van low code technologie laveren we behoedzaam, maar toch voortvarend op ons doel af. Tijdens onze reis houden we vast aan 8 principes:

1. Focus on the business need
Verlies je reisdoel nooit uit het oog. Bij iedere beslissing die we tijdens onze AppVenture nemen, blijven we focus houden op onze eindbestemming. We kennen de business case en weten, met dat doel voor ogen, onze prioriteiten te stellen. Wat we besluiten, zal altijd in lijn liggen met de behoefte van de klant. Meestal rechtstreeks op ons doel af, soms ook laverend tussen de prioriteiten, maar altijd fit for purpose.

2. Deliver on time
Zorg voor een duidelijk reisschema. Het werkt heel prettig als je weet waar je aan toe ben, als je bijvoorbeeld weet wanneer je klaar bent of wanneer er geleverd gaat worden. Tijdens onze AppVenture geldt dat ook. In een transparante planning staat vast wanneer en wat we opleveren. Tussendoor -als deellevering- maar ook ons eindresultaat. We zijn hierdoor voorspelbaar naar onze stakeholders. Hoe fijn is dat?

3. Cooperate and Collaborate
Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder. AppVenture gaat over samenwerking in het scrum team. Dat kan alleen als alle expertises aan boord zijn, zodat we de beste beslissingen op het juiste moment kunnen nemen. Zowel vanuit technisch perspectief (Devteam) als ook uit functioneel- en organisatorisch (Product Owner) oogpunt. We werken niet alleen aan onze app, maar ontwikkelen ook een proces (onder leiding van de Scrum Master) om te komen tot een ‘one team’ cultuur. Hierin respecteren we elkaar, geven elkaar feedback en durven we fouten te maken om beter te worden. Transparantie in werken vinden we belangrijk.

4. Never compromise quality
Kwaliteit is je kompas. Kwaliteit vinden we belangrijk en is geenszins een variabele. Vooraf leggen we vast wat we weten en wat we kunnen verwachten. Niet alleen de acceptatiecriteria van de applicatie, maar ook welke werkafspraken we met elkaar maken. Er is een plan, een route vooraf, dat koerst op het kompas van kwaliteit. Gedurende onze AppVenture documenteren we wat nodig is, we testen snel en zo vroeg mogelijk waar dat kan en blijven elkaar reviewen gedurende de reis om iedere dag beter te worden.

5. Build incrementally from firm foundations
Reis vanuit een basiskamp en trek vandaar uit verder. In de AppColab is er, in één of meerdere iteraties, een minimum viable product (MVP) opgeleverd. Vooraf gedefinieerde benefits zijn nu meetbaar. Deze MVP zou een eerste rechtvaardiging van de business case -uit het BusinessID- moeten zijn. Er staat nu een stevig fundament dat enterprise ready is en waarop we kunnen doorontwikkelen. Enerzijds door in vervolg iteraties nieuwe features toe te voegen, anderzijds door nieuwe initiatieven of innovaties op te pakken waardoor de AppVenture journey verder gaat met het leveren van toegevoegde waarde.

6. Develop iteratively
Ontwikkel je iedere dag opnieuw. Wat gisteren mis ging, gaat vanaf nu beter. Build, measure en learn. Het is maar af en toe dat alles de eerste keer lukt. Tijdens de AppVenture raken we op elkaar ingespeeld en komen we erachter dat de meeste details vaak onderweg opdoemen. Zolang we dat onderkennen en blijven leren van eigen ervaringen en feedback van anderen zijn we in staat om een betere app te bouwen. We staan in onze AppVenture altijd open voor verandering en verbetering. We durven te experimenteren en er is ruimte voor ontplooiing om snel te komen tot een prototype. Deze werkwijze stimuleert creativiteit en volgt een cyclus van ontwikkeling, verbetering, demonstratie en weer terug. Scrum in de zuiverste vorm.

7. Communicate continuously and clearly
Houd elkaar continue op de hoogte. Dit geldt voor zowel de communicatie binnen het team als voor de belanghebbenden erbuiten. “Zeg wat je doet en doe wat je zegt”, past erg bij de manier waarop we communiceren tijdens onze AppVenture. Het scrum team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de planning en voortgang, de kwaliteit en de keuzes die onderweg gemaakt worden. In één oogopslag is duidelijk waar we staan en wat er nog af te leggen is. Natuurlijk hebben we ook nog de ‘thuisblijvers’, stakeholders met eigen verwachtingen. Door hen te blijven informeren over de ontwikkelingen onderweg, worden die in ieder geval op elkaar afgestemd.

8. Demonstrate control
Laat vooruitgang en voortgang zien. Als je onderweg bent, wil je laten zien dat je vooruit gaat. Dat de kwaliteit verbetert. Dat de sfeer goed is en dat je als team sterker wordt. Daar wordt iedereen blij van. Kloppen de verwachtingen die je vooraf had met de koers die was ingezet? Ook als je bent afgeweken, wil je dat tonen. Bij voorkeur proactief, omdat dit een gevoel van controle oproept. In onze Appventure monitoren we voortgang door volgens scrum te werken. Dit is het framework dat veel aandacht besteed aan de kwaliteit (tevredenheid) van de applicatie, maar ook oog heeft voor kwaliteit (prestatie) van het team. “Empower to create” is onze slogan als we onderweg zijn. Teams worden getraind in hun rollen en verantwoordelijkheden en worden meegenomen in hun taken tijdens de sprintplanning, dagelijkse stand-ups, reviews en retrospectives.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met mij op via mark.thijssen@axians.com. Ik ben een Agile PM trainer en scrum professional en hanteer daarin de 8 principes van Agile business consortium. Ik werk ruim 10 jaar bij Axians en help onze klanten altijd met veel plezier.

Powered by