Vijf jaar geleden koos het Deventer Ziekenhuis als één van de eerste ziekenhuizen voor ERP-oplossing Vidaví. Nu, anno 2017, maken zij graag de balans op. Mark Klein Koerkamp, manager financiën, control & informatie van het Deventer Ziekenhuis: “Vidaví is een écht geïntegreerd product voor ook nog eens een concurrerende prijs.”

Mark schetst graag de aanleiding om voor ERP-oplossing Vidaví te kiezen: ”Sinds 2006 gebruiken we Navision via Axians. Toen we ons rond 2010/11 besloten te oriënteren op een nieuwe ERP-oplossing, lag het voor de hand dat we ook daarvoor bij Axians zouden starten. Zij adviseerden ons Vidaví. We waren expliciet op zoek naar een ERP-oplossing voor de Cure waarin financiën, inkoop en logistiek integraal vastgelegd kunnen worden. We waren Navision gewend en hebben gekeken welk pakket in de buurt zou komen van ons pakket van eisen. ERP-oplossing Vidaví kwam daar als beste uit.”

Mogelijkheid tot maatwerk

 

De ERP-oplossing Vidaví dient primair te zorgen voor een betere ondersteuning van de belangrijkste financiële bedrijfsprocessen van het Deventer Ziekenhuis. Mark: “Dit is gelukt. Veel ERP-oplossingen bieden dit aan, maar wij zochten expliciet naar een pakket dat goed bij het Deventer Ziekenhuis zou passen. De meeste andere ERP-oplossingen dwingen je in een strak keurslijf. Maar Vidaví biedt ons, gezien onze omvang en specifieke bedrijfsprocessen, de gelegenheid om eigen inbreng te geven en zo een stukje maatwerk toe te passen, dat vervolgens in de standaard wordt opgenomen.” Inmiddels is het Deventer Ziekenhuis een aantal updates van Vidaví verder: “We hebben veel geleerd. De versie 2009 voldeed voor ons niet en in 2016 zijn we uiteindelijk overgestapt op de huidige versie van Vidaví. Op dat laatste traject kijken we met een goed gevoel terug. Dat is verlopen zoals we het zelf ook voor ogen hadden.”

Zowel directe als indirecte voordelen

Mark benoemt vervolgens graag zowel een direct als een indirect voordeel van ERP-oplossing Vidaví: “Een direct en zeer groot voordeel is uiteraard de mogelijkheid voor onze medewerkers om decentraal te bestellen via het webportaal. Circa 500 gebruikers in het Deventer Ziekenhuis maken hiervan dagelijks gebruik. En een indirect voordeel? Vidaví is een écht geïntegreerd product voor ook nog eens een concurrerende prijs. Dat is een bijzondere combinatie. Het past ook bij een wat kleinere organisatie zoals het Deventer Ziekenhuis. Andere ERP-oplossingen voor kleinere organisaties zijn er niet echt, in die zin dat je dan altijd een stuk duurder uit bent en minder specifieke zorgfunctionaliteit krijgt.”

Toekomstplannen ERP-oplossing Vidaví

Vervolgens stipt Mark de toekomstplannen met Vidaví aan: “Na de update verleden jaar, is de basis nu prima op orde. We willen in 2017 onze eigen ontwikkelagenda in relatie tot Vidaví uitrollen, gevoed door de kennis uit eigen huis om de huidige versie van Vidaví optimaal te gaan benutten. Eveneens willen we nu de projectenmodule implementeren om onze investeringen te voorzien van een standaard projectaanpak, opnieuw een professionaliseringsslag waarin ondersteuning van Vidaví een belangrijke basis is. Dit maakt het mogelijk dat wij in Vidaví projecten kunnen volgen, van plan tot en met uitvoering en afrekening.”

Mogelijkheden van methodiek GS1

Tot slot ligt er nog een mooie wens: “Samen met Axians willen we ook naar de mogelijkheden van de methodiek GS1 in combinatie met de module Vidaví OK Logistiek kijken. Met scanners beheers je zo je assortimenten en houd je je voorraden up-to-date, zoals GS1 zich ook al in de wereld van retail heeft bewezen. Ook de track-and-trace van medische hulpmiddelen wordt dan significant verbeterd. Dit zijn zo wat typisch toekomstgerichte items die we samen met Axians in Vidaví willen gaan realiseren.”

Opbouwende kritiek in het voordeel van andere gebruikers

Het Deventer Ziekenhuis ziet in Axians dus nog steeds een sparringpartner: “Wij beoordelen hen als beduidend meer dan alleen de leverancier van Vidaví. Er zit veel zorg- en proceskennis bij Axians. En die kennis zit ook bij ons! Axians ziet ons als een behoorlijk kritische klant van Vidaví, en ook nog een van het eerste uur. Onze aanbevelingen en verbeteringen in bijvoorbeeld het implementatietraject vormen weer positieve input waar andere gebruikers van Vidaví hun voordeel mee kunnen doen. Als wij al zeer kritisch zijn én uiteindelijk tevreden, dan moeten andere toekomstige gebruikers van Vidaví dat al helemaal kunnen worden!”