Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Ook het welzijn van medewerkers staat hoog op de agenda. Daarom maakt Careyn sinds 2007 voor haar verzuimregistratie naar tevredenheid gebruik van de applicatie Humannet Starter. Axians Humannet is inmiddels al 10 jaar actief als leverancier van online verzuimregistratiesystemen. De applicaties zijn zo grondig opgebouwd dat ze nog steeds prima toepasbaar zijn binnen organisaties. Dit jaar is de verwachting dat Careyn overstapt van Humannet Starter naar Humannet Verzuim, deze applicatie is nog gebruiksvriendelijker.

Careyn beschikt over een groot aantal locaties, verspreid over drie provincies en levert vanuit deze locaties verschillende vormen van zorg. Sylvia Nuis: “Wij hebben circa 15.000 medewerkers in dienst bij Careyn. De leidinggevenden doen hun eigen verzuimbegeleiding, wij begeleiden hen daarbij en zijn als back office vraagbaak voor deze leidinggevenden. Daarnaast zijn wij binnen onze afdeling verantwoordelijk voor alles wat met Humannet Starter te maken heeft. De afdeling Careyn Personeelssupport is onder andere verantwoordelijk voor de vertaling van gerelateerde wetgeving en het informeren van onze leidinggevenden en waar nodig, medewerkers. Ook maken deze collega’s de verzuimanalyses op grond van de data die ze uit Humannet Starter halen. De leidinggevenden in het veld werken al sinds 2007 naar grote tevredenheid met Humannet Starter, het is inmiddels voor hen gesneden koek.”

Meegroeien met organisatie

Humannet Starter is een flexibele internetapplicatie die van elke verzuimende en re-integrerende medewerker een actueel dossier bijhoudt. Het biedt een totaaloplossing voor alle betrokkenen in het verzuimproces. “Sinds 2007 werken wij dus met Humannet Starter. Wij zijn met Humannet Starter klein begonnen, met circa 6.000 medewerkers. Dit aantal is door fusies en dergelijke langzaamaan uitgebreid tot nu 15.000 medewerkers en de applicatie liet zich daarin makkelijk opschalen. Wel gaven die fusies ons uitdagingen om deze goed te verwerken in Humannet Starter, maar het systeem is daar flexibel genoeg voor. Wij zijn nu met een slag bezig om de verleende zorg weer, zo dicht als mogelijk, bij de mensen in de wijk te krijgen. In Het Dorp zoals de nieuwe aanpak heet, is de zorg kleinschalig en dichtbij de klant georganiseerd. De wijkverpleegkundige en het team van verzorgenden en verpleegkundigen werken nauw samen met de huisartsen en andere zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties, de woningbouwvereniging, de gemeente én de bewoners, om de benodigde zorg te bieden. Zodat de klant zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en de regie heeft over zijn leven.

Makkelijk toegankelijke informatiebron

Sylvia Nuis: “De leidinggevenden gebruiken Humannet Starter in hun dagelijkse praktijk als een snel en praktisch te raadplegen bron. Zoals even snel kijken hoe het met het verzuimcijfer op hun afdeling staat. Welke frequentie heeft dit verzuim? Welke grafische verzuimrapportages kan ik aan mijn team laten zien? Ook interessant in Humannet Starter is dat je in één oogopslag kunt zien welke medewerkers nog nooit verzuimd hebben. Verzuim staat hoog op de agenda en wordt vaak negatief benaderd, maar we moeten niet vergeten dat er ook veel medewerkers zijn die nooit verzuimen. Wij doen aan verzuimpreventie, onder andere op basis van de arbocatalogus voor de zorg vanuit de branche. Wij proberen ons daarin zo goed mogelijk te bewegen en onze medewerkers te ondersteunen, voor te lichten, te instrueren en te begeleiden. Ons verzuimcijfer ligt iets boven het landelijke gemiddelde, tegelijkertijd is het wat lastig om een gemiddelde van Careyn te noemen omdat wij met een grote diversiteit aan soorten zorg en bedrijven te maken hebben. Op de ene afdeling zie je meer verzuim dan bij de andere afdeling. Het zorgbeleid van de overheid noopt ons wel tot het voortdurend maken van keuzes die niet altijd plezierig zijn en soms invloed kunnen hebben op het verzuim.”

Goede supportafdeling

“In Humannet Starter hebben wij momenteel 465 gebruikers. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis of wij hebben een vraag. Wij doen zelf het applicatiebeheer en hebben zeker wekelijks contact met de helpdesk van Axians Humannet. Bij grote wijzigingen is er intensief overleg, bijvoorbeeld over een goed getimed moment om live te gaan. Ook wordt er in zo’n situatie door Axians Humannet voor ons een goede testomgeving georganiseerd om te oefenen en te proberen. Kortom, wij ervaren heel veel steun van de mensen van de helpdesk.”

Vertrouwen hersteld

In 2012 is het nodige te doen geweest rondom de beveiliging van Humannet Starter: “Uiteraard hebben wij dat gevolgd en was er zorg. Ook onze Ondernemingsraad heeft over dit incident terecht vragen gesteld. Onder andere door de snelle reactie en informatievoorziening vanuit Axians Humannet, waren wij snel overtuigd dat wij veilig met hen door konden. Inmiddels is de beveiliging weer helemaal op orde op basis van ISO 27001. Wel moet ik benadrukken dat wij met Humannet Starter iets anders werken dan veel andere bedrijven. Wij voeren het verzuim en herstel niet in Humannet Starter in, maar in ons eigen personeelsinformatiesysteem. Vanuit dit systeem worden alleen de personeelsgegevens, die daadwerkelijk nodig zijn, geëxporteerd naar Humannet Starter. Zaken als inkomensgegevens of andere gevoelige data staan bij ons dus niet in de Humannet applicatie. Uiteraard hebben wij door Axians Humannet goed laten onderzoeken of er in onze systemen was ingebroken en dat is grondig en snel uitgesloten. Deze uitkomst is uitgebreid besproken met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en ons vertrouwen is hierdoor hersteld”, aldus Sylvia Nuis.

Overstap naar Humannet Verzuim

“Wij werken nu lange tijd met Humannet Starter en zijn van plan in 2013 over te stappen op Humannet Verzuim. Wat ons in deze versie vooral aanspreekt, is de nóg betere gebruiksvriendelijkheid. Daarbij verandert de inrichting van de organisatie van Careyn en dat is een ideaal moment om over te stappen”, concludeert Sylvia Nuis.