SBG-aanlevering

Momenteel krijgen wij veel vragen over Routine Outcome Measurement (ROM), de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR),  de SAM-Zorgmonitor en de SBG-aanlevering aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Je hebt een brief van ons mogen ontvangen met uitgebreide informatie rondom de SBG-aanlevering.

Zoals geschreven hoef je geen actie te ondernemen als je ondertussen al gebruik maakt van de SAM-zorgmonitor. Indien je hiervan nog geen gebruik maakt adviseren wij je om zo spoedig mogelijk een keuze te maken tussen SBG-aanlevering Light of de SAM-Zorgmonitor en hiervoor het aanvraagformulier in te vullen.

Heb je de brief niet mogen ontvangen of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

De SAM-module is een totaaloplossing voor het verantwoorden van zorg. De SAM-module bestaat uit drie onderdelen:

1. SAM aanlevermodule

De aanlevermodule koppelt DBC en ROM data aan elkaar, controleert deze, en verstuurt de gegevens naar de SBG.

 

2. SAM respons

SAM respons geeft inzicht in verbetering van het responspercentage. Bovendien wordt de impact van potentiële procesaanpassingen op het responspercentage concreet gemaakt. SAM Respons biedt inzicht in hoe er gemeten wordt. Zo zie je meteen of er goed gemeten wordt, doordat er aangegeven wordt waarom metingen ongeldig zijn. Hierdoor kan bijgestuurd worden waar nodig.

3. SAM werklijsten

Met SAM werklijsten krijg je toegang tot een gedetailleerde werklijst waarbij het uitzetten van een vragenlijst meteen het responspercentage verhoogt. Hiermee is in één oogopslag duidelijk welke metingen nog uitgezet moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geopende DBC-trajecten waar nog geen voormeting heeft plaatsgevonden. En om (bijna) afgesloten DBC-trajecten waar nog geen nameting heeft plaatsgevonden.