Uniek concept voor de care

Met de OK logistieke module wordt de administratieve ondersteuning van het hele logistieke proces binnen jouw OK ondersteund. Het proces bevat de volgende stappen die ondersteund worden vanuit ERP-oplossing Vidaví:

  • Het gehele proces van ontvangst, opslag, pick en OK verbruik wordt ondersteund door scanning van artikelen, inclusief lotnummer, serienummer en houdbaarheidsdatum. Omdat Vidaví de hele keten ondersteunt wordt misgrijpen op de OK voorkomen.
  • Scannen van verbruik op de OK.
  • Aanvullen van voorraden.
  • Retour zenden niet verbruikte artikelen.
  • Communiceren over verbruikte artikelen met het ZIS.

Artikeltracering

Met de artikeltracering van Vidaví is een volledig sluitende serie- en lotnummerregistratie mogelijk. Per artikel is instelbaar welke tracering vereist is (lot, serie en/of verloopdatum). Invoer via de scanner van deze gegevens wordt volledig ondersteund, waarbij samengestelde barcodes herkend en opgesplitst kunnen worden. Bij het uitgifteproces is er sturing op gebruik van de oudste voorraad en is er de verplichting om het afgegeven serienummer of lotnummer vast te leggen. Zodoende is er altijd overzicht welke serie- en lotnummers in voorraad zijn t.b.v. recall. Tevens biedt Vidaví een historisch archief dat aangeeft welke serie- en lotnummers in het verleden zijn ontvangen en afgegeven en aan wie.

OK ERP

Scannen

Tijdens en/of na het uitvoeren van de verrichting wordt geregistreerd wat het daadwerkelijke verbruik is. Als het verbruik geregistreerd is op de scanner, dan wordt dit realtime vastgelegd en verwerkt in de OK logistieke module. Bepaalde (deels) niet gebruikte koopartikelen worden teruggezonden naar de leverancier. Vidaví biedt een Medscan, Johnson & Johnson en Axians Scanoplossing.

OK Module ERP