Dé oplossing voor de Care

Met Vidaví ERP Next introduceren we een nieuw concept in de Care, een oplossing die het mogelijk maakt: een minimale operationele inkoopfunctie, weinig tot géén artikel-, en prijsbeheer, gecombineerd met grip op het inkoopproces, inzage in verplichtingen en procuratie voor decentrale aanvragen.

Dit nieuwe concept leunt zwaar op webshops en verlegt het artikel- en prijsbeheer naar de leverancier. Alle bestellingen (ook die vanuit webshops) volgen het proces in Vidaví ERP Next waardoor de verplichtingen worden vastgelegd en autorisatie (vooraf) mogelijk is. Teams worden actief gestimuleerd om van webshops gebruik te maken.

Behalve het vervallen van artikelbeheer vervalt natuurlijk ook een groot deel van het prijsbeheer. Op het contract is op elk gewenst moment de uitputting zowel in aantallen als financieel te volgen. Vanzelfsprekend worden ook de facturen automatisch aan het contract gekoppeld.

Care specifieke issues

Vidaví ERP Next biedt oplossingen voor Care-specifieke issues zoals Cliëntgelden, Cliëntfacturering, inzage in financieringsstromen (WMO, WLZ, ZVW, Jeugdwet, etc), maar ook voor bevoorrading van decentrale locaties zonder magazijnfunctie. Vidaví ERP Next kan uitgebreid worden met barcodescanning voor ontvangst en verbruik, mocht je over voorraadbeheer beschikken.

Snel, simpel, standaard

Een ERP-oplossing is breed inzetbaar. Of het nu gaat om financiële, logistieke, inkoop, HRM of CRM processen: Vidaví ERP Next biedt het allemaal, maar dan wel: snel, simpel en standaard. Ook de implementatie is gestandaardiseerd en verloopt altijd binnen de gestelde tijd en het budget.

Antwoord op een versnipperd applicatielandschap

In veel instellingen is er sprake van een versnipperd applicatielandschap. Een versnipperd applicatielandschap is zodanig complex dat kosten voor de instandhouding zeer hoog zijn en wijzigingen alleen met steeds meer moeite kunnen worden doorgevoerd. In de praktijk wordt nagenoeg alle aandacht, tijd en geld besteed aan beheer en slechts een beperkt deel aan verbeteringen en vernieuwing.

Naarmate systemen langer in gebruik zijn neemt de complexiteit toe en een update van de ene versie leidt tot problemen met koppelingen naar andere systemen. Door gebruik te maken van de ERP-oplossing Vidaví integreer je de verschillende disciplines in één applicatie, één database, benaderbaar vanuit de Cloud en schaalbaar van kleine instellingen tot grote.

ERP zorg

 

De voordelen van Vidaví ERP-next:

  • Gebaseerd op het toekomstvaste Microsoft Dynamics platform
  • Biedt oplossingen voor Care-specifieke issues zoals Cliëntgelden en Cliëntfacturering
  • Standaard en je bepaald zelf de omvang van de oplossing
  • Totaalconcept dat de inkoop, logistieke en financiële processen ondersteunt voor de Care in de breedste zin
  • Implementatie is gestandaardiseerd en verloopt altijd binnen de gestelde tijd en het budget