Alle processen binnen één platform

Vidaví is een totaalconcept dat de complexe inkoop, logistieke en financiële processen ondersteunt voor zorginstellingen in de breedste zin. De basis van het concept wordt gevormd door het Microsoft Dynamics platform, waardoor synergie ontstaat door de bewezen technologie van Microsoft en de branchekennis van Axians. Op basis van jarenlange ervaring hebben we deze krachtige ERP-oplossing verrijkt met specialistische functionaliteit om jouw processen optimaal te faciliteren.

Vidaví voor Cure

ERP-oplossing Vidaví is een geïntegreerde oplossing voor de Cure. De complexe processen van inkoop, logistiek en financieel worden geautomatiseerd, maar vooral geïntegreerd ondersteund. Elke voorraadwijziging leidt real-time tot een grootboekwijziging. Jouw budgethouders hebben elk moment inzicht in de financiële wijzigingen op hun budget, maar ook op de verplichtingen ontstaan uit de inkooporders, decentrale aanvragen en op de projecten.

Vidaví OK Logistiek

Je levert graag goede zorg! Je wilt je dan ook richten op (interne) processen en jouw patiënten. Met Vidaví OK Logistiek ben je in staat om de logistieke processen rondom jouw OK efficiënt managen.

Lees meer

Vidaví Inkoop

Binnen de rol van inkoop kan het volledige inkoopproces worden gevolgd en bewaakt. Op strategisch niveau worden de afspraken en contracten beheerd.

Lees meer

Vidaví Logistiek

Vidaví bied je een volledig Warehouse Management Systeem.

Lees meer

Vidaví Crediteuren

Met Vidaví Crediteuren is het mogelijk inkomende facturen te scannen, te herkennen en te matchen met de order en ontvangst.

Lees meer

Vidaví voor Care

Met Vidaví ERP Next introduceren we een nieuw concept in de Care, een oplossing die het mogelijk maakt: een minimale operationele inkoopfunctie, weinig tot géén artikel-, en prijsbeheer, gecombineerd met grip op het inkoopproces, inzage in verplichtingen en procuratie voor decentrale aanvragen.

Care specifieke issues

Clientgelden, Clienfacturering, inzage in financieringsstromen, maar ook bevoorrading van decentrale locaties zonder magazijnfunctie. Alle stromen binnen jouw organisatie overzichtelijk in één applicatie. Zo heb je tijd voor jouw core business in plaats van bezig te zijn met randzaken in je organisatie.

 

Antwoord op versnipperd applicatielandschap

Integreer verschillende disciplines in één applicatie, één database en benaderbaar vanuit de Cloud. Niet meer klikken tussen schermen, maar alles overzichtelijk in één applicatie. Zo werk je sneller en maak je tegelijkertijd minder fouten tijdens bestellingen, boekingen en andere werkzaamheden.

Snel, simpel en standaard

Financiele, logistieke, inkoop-, HRM- of CRM prcoessen: de ERP-oplossing is breed inzetbaar. Omdat Vidaví eenvoudig en volgens best practise is opgezet zul ke tijd besparen en meer aandacht hebben voor jouw cliënten en/of patiënten.

Vidaví Webportaal

Via het Vidaví Webportaal kunnen jouw medewerkers artikelen, diensten, retouren, reparaties, zichtzendingen, maar ook offertes aanvragen. Heft faciliteren van de processen is door de hele oplossing doorgevoerd.

Vanuit het aanvraagportaal hebben jouw bestellers inzage in de status van hun bestelling. Via uitgebreide workflow is het mogelijk allerlei autorisaties toe te passen. Bijvoorbeeld voor budgethouders, managers en materiedeskundigen. Vanuit het aanvraagportaal kunnen diverse webshops aangeboden worden, inclusief de benodigde autorisatieniveaus.

De volgende ziekenhuizen en instellingen gingen je reeds voor: