Zet met ons de juiste stappen 

In 5 bewezen stappen transformeren we samen jouw IT-organisatie naar een AI-driven, hyper-geautomatiseerde innovatiemachine die alles kan leveren wat de organisatie van je vraagt. 

Je hebt waarschijnlijk de laatste jaren al flink geïnvesteerd in een gevirtualiseerde en gedeeltelijk software-defined omgeving. Dat gaan we allemaal niet overhoophalen of opnieuw doen. GAIA is modulair opgezet om op maat te kunnen aansluiten op de infrastructuur die je al hebt. Bij iedere stap die we zetten, kijken we hoe GAIA het beste past bij jouw bestaande en nieuwe technologie. We verbinden ons aan jouw succes: jouw KPI’s worden de onze en we gaan samen aan het werk.

Probeer GAIA gratis uit

Zo ziet de transformatie met GAIA eruit: 

1. Kennismaking

Axians staat voor the best of ICT with a human touch. Dat betekent dat we geen standaardproducten of -diensten leveren, maar dat we ons echt verdiepen in jouw business en ambities. In inspirerende demo’s en sessies ervaar je wat we hiermee bedoelen, zowel op menselijk als technologisch vlak.

2. Ambitie verhelderen

Na de kennismaking verhelderen en beschrijven we samen jouw ambities en die van de belangrijkste stakeholders. Dit gebruiken we als routekaart bij het zoeken naar de best passende datacenter-, connectiviteits- en cloud management-diensten.

3. Succesplan

Om alle stakeholders aan boord te krijgen zoeken we welke nieuwe mogelijkheden er voor hen het meest toe doen. We leggen dit met KPI’s vast in het succesplan. Dit succesplan laat ons na stap 4, de Proof of Value, zien of we geslaagd zijn in onze ambities.


4. Proof of value

Nu laten we GAIA 6 weken draaien op jouw bestaande infrastructuur. Al na 2 weken krijg je de eerste concrete adviezen vanuit het systeem. Iedere week komen we een uur bij elkaar om de ervaringen en resultaten af te zetten tegen de beoogde voordelen. De Proof of Value sluit aan op jouw unieke situatie en wensen, zodat je uit deze periode al heel veel waarde haalt.

De laatste fase: het Customer Success-traject 

Als we aantoonbaar de afgesproken doelstellingen hebben gehaald, kunnen we het traject voortzetten met een Customer Success-traject. Onze architecten houden een serie diepte-interviews en innovatiesessies en combineren de resultaten met hun parate kennis van jouw branche. Daaruit komt een Digitaal Kompas, een heldere leidraad voor jouw transitie naar intelligente infrastructuur. Het Digitaal Kompas bevat een dynamische routekaart, een doelarchitectuur en een schets van de geoptimaliseerde IT-infrastructuur waar we naartoe gaan werken. Deze baseren we allemaal op bewezen sourcing-, innovatie- en adoptie-strategieën, roadmaps en functionele bouwstenen. 

Onze Success Managers worden verantwoordelijk voor jouw success en dienen vanaf nu als aanspreekpunt. Samen met jouw IT-specialisten kijken zij welke technologie je moet uitrollen, updaten of aanpassen om van jouw IT-infrastructuur een platform te maken dat innovatie en perfecte gebruikerservaringen ondersteunt voor iedereen in je organisatie.