Kantooromgevingen dienen steeds meer als ‘living lab’ om zodoende innvovatie en technologische ontwikkelingen te stimuleren. Hierdoor verkrijgen we een beter inzicht en kunnen we veel beter aan leveranciers vragen welke data er nodig is. Vanuit die informatie kan Facilitair Management proactiever diensten verlenen. Om de concurrentie hierbij voor te blijven zullen facilitair dienstverleners steeds meer ‘maatwerk’ moeten leveren om aan de wensen van hun klanten te voldoen. Dit betekent dat ze qua inzet van mensen een flexibele en schaalbare schil moeten kunnen faciliteren. Daarnaast is het van belang dat ze operationele kosten laag houden, waarbij in-door-en uitstroom processen, de forecast, inkoop en projectprocessen zo optimaal mogelijk zijn ingericht.

Voor facilitair dienstverleners levert Axians Plug and Play business software waarmee een schaalbare en flexibele schil kan worden geoptimaliseerd. Van in-door- en uitstroom tot inkoop, planning en facturatie van uren. Allemaal volledig met elkaar te integreren voor een volledig 360 graden inzicht.

Inzet van business software helpt facilitaire dienstverleners

✓  Verhogen van omzet en winst 
Verbind je groeistrategie met projectmethoden om winstgevender te worden.

✓  Garanderen van succesvolle projecten
Lever complexe projecten binnen strakke tijdschema’s, binnen bereik en binnen budget.

✓  Inzicht verkrijgen om risico’s te beheren
Begrijp je financiën, mensen en projecten om veranderingen en risico’s te beheren.

Plug & Play your Business

Door jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening zijn Plug & Play your business oplossingen ontstaan. Plug & Play staat voor heldere en snelle software implementaties waarin de factor mens een belangrijke rol speelt. Er is ten slotte geen project zonder intensieve samenwerking. Weet wat je aanschaft, tegen welke prijs. Korte doorlooptijden zodat de impact op de dagelijkse bedrijfsvoering minimaal is. Facilitair dienstverleners als Conduent zijn nu met één druk op de knop voorspelbaar in kosten en verwachte omzet.