Datum:  8 augustus 2016
Auteur: Jorg Boelens, Engineer

Bij onze klanten zien we steeds vaker dat de organisatie behoefte heeft aan een dynamische, flexibele omgeving met een hoge beschikbaarheid. Voor IT-afdelingen is het echter vaak moeilijk om aan deze wensen en eisen te voldoen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de complexiteit van de IT-infrastructuur.

Vaak zien we dat klanten veel “fysieke” hardware hebben van verschillende merken, waardoor er veel raakvlakken zijn als er bijvoorbeeld een aanpassing moet worden doorgevoerd. Dit maakt het lastig om als IT-afdeling snel in te kunnen spelen op de behoeftes van de organisatie. Organisaties willen dat IT-afdelingen sneller acteren en dat de doorlooptijd van een aanpassing wordt beperkt.

Wat kan SDDC voor jouw organisatie betekenen?

De afkorting SDDC staat voor Software Defined Datacenter, oftewel het softwarematig aanbieden van een datacenter. Voor veel organisaties kan dit een helpende hand bieden. SDDC kent drie steunpilaren: rekenkracht, opslagcapaciteit en netwerktechnologie. Het concept biedt grotere schaalbaarheid, beschikbaarheid en flexibiliteit tegen lagere totale eigendomskosten. Software Defined Data Center is de volgende stap in de evolutie van het traditionele datacenter.

Ik ben van mening dat dit evenals server virtualisatie grote sprongen gaat maken, waardoor er meer kosten worden bespaard en er sneller en eenvoudiger ingespeeld kan worden op de corebusiness van de organisatie. Uit de praktijk zien we dat dit juist nu in de tijd van hybride IT-omgevingen met applicaties draaiend op zowel de public als de private Cloud steeds meer voordelen biedt.

Hoe is SDDC opgebouwd?

Servers

Veel organisaties maken momenteel al gebruik van een virtuele infrastructuur, namelijk server virtualisatie. De voornaamste reden voor het toepassen van server virtualisatie is de besparing op hardware. In het verleden gebruikte je één fysieke server per besturingssysteem. Tegenwoordig draaien er (afhankelijk van de resources) al dertig of meer virtuele server op één fysieke server. Een bijkomend voordeel is dat door middel van het toepassen van bepaalde virtualisatie technieken ook een hogere beschikbaarheid wordt gegarandeerd. Denk bijvoorbeeld aan sneller herstel bij hardware matige problemen.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave:

SDDC - Server

Netwerk

Net zoals de evolutie in server virtualisatie heeft ook netwerk virtualisatie grote stappen gemaakt. Hierdoor wordt de netwerk infrastructuur overzichtelijker en is het eenvoudiger om aanpassingen te verrichten. Zo kunnen er bijvoorbeeld VLAN’s worden aangemaakt op softwareniveau, zonder dat dit op de fysieke switches hoeft te gebeuren. Dit bespaart organisaties veel tijd, waardoor de kans op “fouten” beperkt blijft. Een bijkomend voordeel ten aanzien van netwerk virtualisatie is dat security beter en efficiënter kan worden ingeregeld. Zo kun je bijvoorbeeld firewall regels instellen per VM. Netwerk virtualisatie kan tevens op een bestaande switch infrastructuur worden ingeregeld.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave:

SDDC - Netwerk

Storage

Sinds enige tijd is een fysiek SAN niet altijd meer nodig, waardoor er veel te doen is omtrent “virtual SAN”. De fysieke hypervisor servers worden voorzien van lokale disken (combinatie van traditioneel en SSD). De SSD-disken worden ingezet voor caching. De lokale disken samen (verdeeld over de fysieke hypervisor servers) vormen het “virtuele SAN”. Virtual SAN kan optimaal de datalocatie en de daarbij behoren I/O paden bepalen. Dit wordt behaald door het direct aanwezig zijn binnen de I/O paden, waardoor een hoge mate van performance kan worden behaald zonder dat hiervoor extra belasting van de CPU benodigd is. Door de techniek en verdeling van storage over de verschillende servers wordt de redundantie gewaarborgd. Ook is het beheer eenvoudig, omdat je maar één volume hebt. Er zijn diverse aanbieders die Virtual SAN mogelijk maken.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave:

Storage1_1000x667

Management

Doordat het datacenter softwarematig aangestuurd wordt, kan er optimaal gebruik worden gemaakt van management tools. Denk bijvoorbeeld aan het geautomatiseerd uitrollen van servers en het beschikbaar stellen van klantportalen of applicaties. Kortom, een paraplu boven het datacenter om centraal management en beheer uit te oefenen.

Bij Axians hebben we ruime ervaring met SDDC-implementaties. Heb je vragen of wil je meer weten over wat de beste oplossing is voor jouw bedrijf, neem dan contact met ons op via info.nl@axians.com of bel naar +31 40 250 20 30.