Transformeren naar een ‘data driven’ organisatie is in veel boardrooms het onderwerp van gesprek. Technische ontwikkelingen op het gebied van cloud en IoT helpen je om te accelereren in deze transformatie. Maar tegelijkertijd zorgen zij ook voor een toename en versnippering van het datalandschap. Wettelijke besluitvorming om data goed te beschermen ontwikkelt mee. Dan speelt de vraag: hoe kan ik mijn data als waardevolle asset beheren?

Ruim 85% van de totale dataset binnen een organisatie bevindt zich ‘onder water’. Hierbij gaat het om dubbele, verouderde of triviale data en data waarvan niet is vastgesteld of zij een bedrijfsdoel dient. Hier laten organisaties kansen liggen; kansen om kosten en risico’s te verlagen en opbrengsten te verhogen. Dit is zonde… en niet nodig!

Datamanagement maturity model

Het datamanagement maturity model van Axians helpt om in 3 stappen – Inzicht, Controle, Verantwoording – tot een geoptimaliseerde data omgeving te komen en de waarde in je data te verzilveren. Belangrijke randvoorwaarde om deze tansformatie te laten slagen is dat je organisatie zich bewust is van het nut van een geoptimaliseerde data omgeving. Wij begrijpen als geen ander de wens om het bewustwordingsproces zo efficiënt mogelijk in te steken: het mag niet te lang duren, moet een minimale belasting op de medewerkers hebben en dient feitelijk onderbouwd te worden. Hiervoor hebben wij de Axians Datataxatie dienst ontwikkeld.

Als het bewustzijn er is kan de eerste stap naar een volwassen datamanagement gezet worden. Deze stap voorziet in het voortdurend kunnen monitoren van de ontwikkeling, samenstelling, locatie en gebruik van de ongestructureerde data en het proactief kunnen signaleren van afwijkingen en potentiele risico’s.

‘In 3 stappen – Inzicht, Controle, Verantwoording – naar een geoptimaliseerde data omgeving en waarde in je data verzilveren’

Via inzicht en controle…

Met het verkregen inzicht kan vervolgens een controle mechanisme worden ingericht.

Dit mechanisme helpt bij het beschermen en continu beschikbaar hebben van (cruciale) data. Aan de hand van classificatie van de data worden policies en retentieregels opgesteld en een archieffunctionaliteit ingericht. Hiermee wordt data afgeschermd voor oneigenlijk gebruik, snel beschikbaar en automatisch gemanaged. De continuïteit wordt geborgd met een goede back-up en disaster recovery oplossing. Ook op dit gebied is enorm geïnnoveerd en heeft de cloud zijn intrede gedaan. Met ‘Next Level Back-up’ worden organisaties volledig ontzorgd bij het borgen van continuïteit.

Legal afdelingen stellen specifieke eisen aan reproduceerbaarheid; een eDiscovery platform biedt hierin ondersteuning. Dit platform maakt onderzoeken gedurende de gehele EDRM lifecylce mogelijk.

☛ Lees hier meer over waarde, overzicht houden en aan de wetgeving voldoen met Datataxatie

…naar waarde

Waarde, een geoptimaliseerde data omgeving, is gecreëerd. De organisatie heeft kennis van de data en bijbehorende risico’s. Er wordt efficiënter gewerkt, data wordt naar aard en urgentie beheerd en geeft nieuwe inzichten. Het helpt te voldoen aan maatschappelijke behoeften en wetgeving. Maar bovenal; je bent als organisatie aantoonbaar in control!

Ook in control komen op je data? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via datamanagement@axians.com.

Key points:

  • Van 85% van je data is het onduidelijk of dit een bedrijfsdoel dient.
  • Datamanagement maturity model: in 3 stappen naar volwassen datamanagement.
  • Back-ups are for recovery, archives are for discovery.
  • Cloud datamanagement: totale ontzorging bij borging van continuïteit.