Je back-up afgestoft

Door Arnold Derksen, Client Manager

In deze blog sta ik stil bij het thema databescherming, of meer specifiek: next level back-up & disaster recovery (DR). Waarom is dit voorheen zo ‘stoffige’ thema juist nu zo urgent? Welke veranderingen zien we in deze markt en hoe kunnen organisaties hier gericht op inspelen?

Het belang van back-up & DR

In gesprek met klanten merk ik dat back-up & DR oplossingen weliswaar als belangrijk worden gezien, maar tegelijkertijd worden bestempeld als ‘lastige’ sluitpost. Hieraan willen (IT) organisaties – gechargeerd – zo min mogelijk IT budget spenderen. Databescherming is echter een onmisbare schakel binnen iedere IT-infrastructuur en een belangrijk topic voor iedere IT-organisatie. Onvoorziene downtime en dataverlies als gevolg van een calamiteit of disaster kunnen immers grote gevolgen hebben voor de business en afgeleiden daarvan. Denk bijvoorbeeld ook aan zaken als juridische gevolgen en reputatieschade.

Dataverzekering

Back-up & DR zijn vanuit de traditionele wereld van secundair belang voor de bedrijfscontinuïteit. Een soort verzekering om te kunnen verzilveren bij een calamiteit of disaster. Toch groeit de importantie voor een betrouwbare, eenvoudige en goed te organiseren back-up & DR oplossing. Reden daarvoor is de steeds verder toegenomen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van applicaties en de onderliggende (mission critical) data. Ook de naderende handhaving van de GDPR (AVG) drukt hier zijn stempel op. Deze data wordt vandaag de dag opgeslagen binnen eigen locaties, de private- en/of public cloud. Het veel gehoorde buzzword hybrid IT dus.

Traditionele back-up & DR oplossingen vs. de nieuwe wereld

De back-up & DR markt heeft zich de afgelopen decennia nauwelijks bewogen. De voornaamste vooruitgang is dat back-up tapes grotendeels vervangen zijn door back-up-to-disk oplossingen. Hiermee werd het back-up window ten opzichte van back-up-to-tape verkleind. Kortom, de traditionele back-up & DR markt heeft nauwelijks geïnnoveerd. Als er al nieuwe functionaliteiten werden ontwikkeld, werden deze in feite aan  de bestaande code geplakt.

Cloud als aandrijver voor transformatie

Uiteraard is het niet altijd zo zwart-wit als ik hierboven stel. Er zijn genoeg situaties waarin traditionele oplossingen wel degelijk de lading dekken. Maar, wat zou je als organisatie doen als je de back-up & DR volledig opnieuw zou moeten en kunnen opbouwen? Dan wil je kijken naar een oplossing die de cloud omarmt (cloud native) die de nieuwe en oude wereld verbindt, de beperkingen van traditionele oplossingen in één klap wegstreept en je ondersteunt bij je core business processen. Vooral met de komst van met name public cloud (en apps) is het speelveld van de traditionele back-up & DR oplossingen volledig op zijn kop gezet.

De beperkingen van traditionele back-up & DR oplossingen

Over welke beperkingen hebben we het dan concreet?

 • Onnodige complexiteit (complexe licentiestructuur, complexe totaaloplossing met vele deelgebieden)
 • Beperkte schaalbaarheid met als direct resultaat het ontstaan van silo’s (meerdere back-up jobs naar verschillende back-up targets)
 • Het beheren van die ‘back-up-eilandjes’
 • (Grote) beperkingen bij het uitvoeren van een DR-scenario
 • Verouderde programmeertaal/code als beperkende factor in de nieuwe wereld die cloud heet
 • Het ontbreken van cloud automation en orkestratie (het kunnen omgaan met datasets in diverse on premise, private- en public cloud omgevingen).

Next level back-up & DR, oftewel Cloud Data Management

Je vraagt je wellicht af welke oplossing deze eigentijdse uitdagingen dan wel succesvol invult. Het antwoord heet Cloud Data Management. Vrij vertaald: next level back-up & DR! Axians biedt hierin uitkomst met de Rubrik oplossing.

Don’t back-up, go forward

Rubrik – als visionair benoemd in de 2017 editie van Gartner’s Magic Quadrant voor back-up & recovery oplossingen – biedt antwoord op vrijwel alle beperkingen waar je met traditionele oplossingen tegenaan loopt. De voordelen zijn legio met simpel en eenvoud als gemene deler:

 • Hard- en software device in één
 • Cloud native oplossing (geboren in de cloud)
 • Zeer eenvoudig te installeren (set & forget)
 • Zeer eenvoudig te beheren
 • Zeer eenvoudig op te schalen (scale out methodiek waarmee de oplossing bij uitbreiding functioneert als één logisch geheel)
 • Secure door middel van end-to-end encryptie
 • Cloud automation en orkestratie.

TCO snijdt hout

Sterker nog, de TCO berekening van de Rubrik oplossing ten opzichte van andere oplossingen in de markt valt vaak positief uit voor de klant.

Axians als kennispartner

Axians gaat graag met je in gesprek over de vele voordelen en de toegevoegde waarde voor de business continuïteit. Vanzelfsprekend behoort een Rubrik demo ook tot de mogelijkheden.