Heeft jouw organisatie ook last van examenstress?

Sneller en eenvoudiger examens afnemen met een beveiligde virtuele examenwerkplek vanuit de cloud op de laptop van de student

Examens afnemen is één van de belangrijkste processen in het onderwijs. Afhankelijk van het type opleiding gebeurt dit doorgaans het hele jaar door om de kennis van de student te toetsten. De manier van examineren verandert echter, er is meer behoefte aan het ad-hoc kunnen afnemen van examens dan voorheen. Daarnaast kampen scholen met een uitdaging als het gaat om beschikbare ruimte voor de fysieke examenwerkplek: die moet aan een aantal voorschriften voldoen en is daardoor niet flexibel in te zetten voor onderwijs. Ontwikkelingen die met name veel impact hebben op de IT-afdeling van een onderwijsinstelling. Hoe ondersteun je de huidige generatie studenten zodat ze altijd en overal de mogelijkheid hebben om veilig examens af te leggen?

Werkplekken moeten worden ingericht en onderhouden met relevante software. Examenpakketten dienen op tijd en op de juiste locatie geïnstalleerd te zijn en op het tijdstip van het examen is ondersteuning op locatie vaak een vereiste. Het gebrek aan flexibiliteit en snelheid en de bijkomende inzet van personele middelen maakt dat het onderwijs zich oriënteert op nieuwe mogelijkheden om examens af te nemen. Studenten hebben geen boodschap aan extra vertragende IT-factoren of storingen: een examen doen is al moeilijk genoeg. Daarnaast wil het onderwijs flexibel kunnen examineren, om de leercurve van studenten op elk gewenst moment inzichtelijk te maken.

Studenten en het onderwijs verwachten deze vijf zaken van je organisatie:

  1. Examen doen vanuit een eigen omgeving (persoonlijk);
  2. Examens doen aansluitend op de leerstof (regelmaat);
  3. Snelle en gebruiksvriendelijke systemen (gebruikerservaring);
  4. De examen afname voldoet aan de wet- en regelgeving (compliant);
  5. Fraude moet eenvoudig te traceren zijn (waardevol)

‘On demand’ examens afnemen ongeacht plaats en tijd

Axians komt aan die vijf punten tegemoet met een oplossing in de vorm van een flexibel platform waar examens veilig online beschikbaar gesteld worden, vanaf elk gewenst device. Het uitgangspunt is dat de student zelf met zijn eigen device kan deelnemen aan het examen. Wanneer dit niet gewenst is kan je organisatie overwegen om ‘standaard’ laptops beschikbaar te stellen waarop uitsluitend een internetbrowser te gebruiken is. Hierdoor is je onderwijsinstelling in staat om ‘on demand’ examens af te nemen op iedere gewenste locatie en op elk tijdstip. Direct gevolg is dat flexibiliteit en snelheid toenemen, waardoor het mogelijk is om regelmatig en eenvoudig tegen lage kosten de geleerde stof te toetsen.

De examenwerkplek uit de cloud past bij de huidige generatie studenten en ondersteunt het flexibel studeren. Door deze werkwijze hebben studenten altijd en overal de mogelijkheid om veilig examens af te leggen: het is één van de tools die het onderwijs innovatiever en toekomstbestendig maakt.

Voldoen aan wet- en regelgeving om altijd compliant te zijn dankzij de examenwerkplek

Het is zeer belangrijk dat studenten examens kunnen afnemen op een platform dat geen verstoringen heeft. Daarnaast moet fraude voorkomen worden én traceerbaar zijn. De technologie die in de Axians examenwerkplek wordt toegepast maakt het mogelijk om examens op te nemen en voor langere tijd te bewaren. Hierdoor kan bij twijfel of discussie bewijs worden aangeleverd vanuit de examenomgeving.

“Door het slim combineren van digitale ontwikkelingen krijgen onderwijsinstellingen de mogelijkheid om te blijven innoveren. De ontwikkeling van een examenwerkplek onderstreept die aanpak. Deze oplossing heeft veel impact op het gebruiksgemak van de eindgebruiker en de organisatie die de examens afneemt. Het beantwoordt belangrijke vraagstukken: hoe maak je beter gebruik van onderwijs ruimtes? Hoe kun je flexibeler inspelen op de afname van examens? Hoe speel je beter in op de wensen van de student?”

Hendrik Visser, Senior Clientmanager Education bij Axians