“In de voorbereidende fase is al duidelijk geworden dat de lijnen kort zijn en er snel geschakeld kan worden.”