Traditionele SLA overeenkomsten zijn geschreven in technische termen en onderhoudt ook de relaties vanuit dit uitgangspunt. Hierin staat vastgelegd op welke dienstverlening de klant mag rekenen. Het doel van deze overeenkomsten is om zekerheid te bieden aan de ondertekenden. In een wereld waarin verandering de norm is geworden speelt zekerheid een minder prominente rol. Traditionele overeenkomsten hebben weinig binding met de werkelijke beleving en sluiten niet aan op moderne werkwijzen zoals continuous delivery waar een continue bijsturing op basis van experience vereist is.

Axians introduceert de AppCare Overeenkomst waarbij de business van uw organisatie centraal wordt gesteld. Binnen AppCare staat de XLA centraal, namelijk de tevredenheid van de eindgebruikers en de klantbeleving. Hierdoor wordt ‘experience’ meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Uw ervaring en beleving telt bij ons. De AppCare dienstverlening van Axians heeft als doel uw applicaties onze zorg te laten zijn en daar zetten wij ons ook dagelijks voor in. Dit doen we op basis van zeven heldere service commitments:

1  We helpen als team

2  We kennen elk product volledig

We snappen dat elke seconde telt

4  We hebben een open en eerlijke houding

5  We handelen als mensen en niet als robots

6  De kosten zijn transparant  en voorspelbaar

7  We gebruiken uw ideeën om het nog beter te doen

Uw applicatie, onze zorg

AppCare staat voor heldere en transparante beheercontracten waarin duidelijk is welke dienstverlening u van ons mag verwachten voor een vast bedrag per gebruiker. Met AppCare weet u altijd waar u recht op hebt.

Axians hecht veel waarde aan partnerships. Vanuit die gedachte is AppCare ontstaan. Axians AppCare heeft als doel uw applicaties onze zorg te laten zijn en daar zetten wij ons ook dagelijks voor in.

Download e-book