ERP integratie: kracht of crime?

Datum:  28 september 2018
Auteur: Joost Arnold, Solution Advisor Logistics & Industry

De meeste ERP systemen vinden hun oorsprong zo’n dertig jaar geleden als een software oplossing met een relatief lage graad van functionaliteit. Veel van deze systemen werden primair ontwikkeld voor de ondersteuning van de financiële processen om er vervolgens andere processen aan toe te voegen. Met name in de jaren ‘90 zagen we een enorme ontwikkeling in de richting van integratie van alle mogelijke bedrijfsprocessen in één ERP oplossing. Dit proces werd nog eens versneld toen het aantal acquisities in de markt van softwareontwikkeling explosief toenam rond het jaar 2000. In deze periode namen grote spelers andere ontwikkelaars van – met name – branche specifieke software over, om daarmee kennis en functionaliteit aan de eigen ERP oplossing toe te voegen. Hoewel dit de ERP omgeving krachtiger moest maken, had dit niet altijd dat effect. ERP integratie wordt vandaag de dag dan ook anders aangepakt dan voorheen. In dit blog een blik op de oude versus de nieuwe invulling!

ERP integratie anno toen: elk voordeel had z’n nadeel..

Met het vergroten van de functionele dekking van het ERP systeem nam rondom de eeuwwisseling ook de complexiteit van deze systemen toe. Een aantal ERP oplossingen kreeg hierdoor te maken met langdurige implementaties en een gebrekkige gebruiksvriendelijkheid. Dit had weer tot gevolg dat de kosten van het onderhoud en het gebruik sterk stegen en dat er veel aandacht moest worden besteed aan de training van medewerkers. Hoewel ERP integratie ook toen vele voordelen bood, valt op dat deze voordelen steeds weer een nadeel met zich meebrachten:

  • Eenvoud en effectiviteit van transacties
    Door een gestandaardiseerd gebruik van transactiemodellen en databases droeg de ontwikkeling van ERP enorm bij aan de eenvoud en effectiviteit van transacties. Tegelijkertijd heeft dit lang niet altijd geleid tot meer gebruiksvriendelijkheid. Wanneer vanuit een ’standaard’ (out of the box) gedachte naar een organisatie wordt gekeken, was er vaak te weinig oog voor de zeer bedrijfsspecifieke processen. Daarvoor moest dan weer maatwerk worden gecreëerd of met work-arounds worden gewerkt.
  • Inzicht en overzicht
    Rapporteren vanuit één bron van waarheid was zeker gemakkelijker dan werken vanuit verschillende databases, maar helaas kunnen ERP systemen lang niet altijd voldoen aan de overzichten waar klanten om vragen. Daarvoor was er nog altijd externe rapportage software nodig.

Standaardisering van processen

Op dit moment kunnen we stellen dat zo’n 70% van de middelgrote en grote ondernemingen gebruik maakt van een ERP systeem dat uitgaat van standaardisering van processen. In veel gevallen is dit maatwerk of zijn work-arounds toegevoegd aan het ERP-landschap om in specifieke behoeften te voldoen. Bij de keuze voor een ERP systeem werd vaak nagedacht over het principe van accepteren en aanpassen, waarbij simplificeren van eigen processen en aanpassen van de mogelijkheden van het systeem voorop stond. In de praktijk werd daar echter toch vaak omheen gewerkt door gebruikers, waardoor aanpassingen van het systeem voorrang kregen op de aanpassing van de eigen procedures. Hiermee werd het ingewikkeld om regelmatig updates uit te voeren. Dit met negatieve gevolgen voor het beheer van de infrastructuur.

ERP integratie anno nu: oplossingen eenvoudig met elkaar laten ‘praten’

De ‘crime’ van ERP integratie behoort echter allang tot het verleden. De eerdergenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ERP leveranciers zich steeds meer zijn gaan richten op de mogelijkheden van gestandaardiseerde integratie van software. Wanneer standaard software oplossingen op een eenvoudige manier “met elkaar kunnen praten” ontstaat een nieuwe werkelijkheid waarbij gebruikersgemak, flexibiliteit en beheersbaarheid beter georganiseerd kunnen worden.

In het hart van het automatiseringslandschap staat het ERP systeem waarin data bijeen wordt gebracht en standaard processen worden georganiseerd. Voor de specifieke processen kan gebruik worden gemaakt van standaard, veelal proces- of branche specifieke oplossingen die gebruik maken van data uit het ERP systeem of daar data naartoe schrijven. Daarmee wordt de beheersbaarheid van de ERP oplossing vergroot, kan het aantal gebruikers soms omlaag en kunnen die gebruikers gebruik maken van de, veelal gebruiksvriendelijkere, toepassing van specifieke oplossingen.

Deze “nieuwe” manier van denken brengt bovendien met zich mee dat de ontwikkelaars van ERP systemen zich kunnen concentreren op de eigen kracht zonder daarbij voortdurend op zoek te gaan naar uitbreidingen in functionaliteit. En daar profiteer je als eindgebruiker natuurlijk van!

Integratie. Kans nummer 1 uit ons e-book ’11 ICT kansen voor de maakindustrie’. Meer lezen hierover? Vraag het e-book aan via onderstaande banner!

New Call-to-action