B2B communicatie, what’s next?

Datum:  21 maart 2018
Auteur: Yvo Lanting, Solution Advisor Industry & Logistics

In de zoektocht naar procesoptimalisatie speelt communicatie een centrale rol. Zowel intern als extern is communicatie het sleutelwoord. Als we de algemene definitie van ‘communicatie’ hanteren, is dit het proces van informatie-uitwisseling. Iedereen kent dit proces en doet het zo’n beetje de hele dag. We praten, mailen en appen – en dan zijn er natuurlijk nog allerlei vormen van non-verbale communicatie. Ook tussen bedrijven wordt er een hoop gecommuniceerd. Maar of dit altijd even efficiënt verloopt is soms de vraag. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van B2B communicatie? U leest het in dit blog!

Waar er ‘vroeger’ per fax en telefoon werd gecommuniceerd en hier later – gelukkig! – e-mail bij kwam, zijn er vandaag de dag diverse nieuwe communicatievormen in de Business-to-Business markt (u ziet dat ik de tijd dat er met papier en diskettes gecommuniceerd werd liever oversla). Voorop staat in ieder geval dat we steeds klantgerichter worden en onze manier van communiceren hierop afstemmen. We willen elkaar sneller en efficiënter informeren en van dienst zijn. Goede voorbeelden van klantgericht B2B communiceren zijn B2B webshops en EDI.

B2B e-commerce: de webshop

Hoewel de webshop het afgelopen decennium is uitgegroeid tot een belangrijk verkoopkanaal in de Business-to-Consumer (B2C) sector, hebben B2B webshops wat langer op zich laten wachten. Toch is dit een kanaal waarmee u uw B2B communicatie kunt verbeteren. De B2B ‘shop’ is in veel gevallen nog een soort ‘bestel portal’. Bedrijven kunnen hierop inloggen en snel en gemakkelijk een order plaatsen. Hoewel een dergelijke portal het bestelproces al vergemakkelijkt – het is altijd beter dan een bestelling per mail of telefoon – is het wel een beetje saai.

Daarnaast biedt een B2B webshop diverse interessante mogelijkheden. Wat dacht u bijvoorbeeld van de mogelijkheid om individuele bezoekers enkel de prijzen te tonen die afgestemd zijn op de gemaakte prijsafspraken? Een ander voorbeeld is het assortiment. Wellicht wil de klant niet alle producten zien, maar alléén die set die voor hem van toepassing is. Ook de persoon of afdeling die de shop bezoekt kan leiden tot een afwijkende presentatie in de shop. Over het algemeen kunnen we stellen dat er binnen de B2B webshop meer aandacht kan worden besteed aan de afspraken die tussen bedrijven zijn gemaakt.

B2B data: Electronic Data Interchange (EDI)

Ook EDI is een goed voorbeeld van snelle en efficiënte B2B communicatie. Hoewel het een oude bekende is, is EDI wel nog steeds populair én groeiende. EDI wordt toegepast tussen handelspartners. Bedrijven die veelvuldig zaken met elkaar doen, zorgen met EDI voor een snelle en foutloze communicatie voor orders, pakbonnen en facturen. Bij EDI is namelijk zowel de zender als de ontvanger een systeem. U communiceert dus automatisch en er komt ‘geen mens’ aan te pas. Dit betekent dat er niet halverwege in het communicatieproces ruis in de vorm van vertraging (‘een e-mailtje over het hoofd gezien’) of fouten (‘oeps, teveel nullen voor de komma’) optreedt. We verwachten dat EDI de komende jaren alleen maar groeit in belang. Steeds meer grotere partijen in de keten vereisen tegenwoordig namelijk dat bedrijven werken via EDI. En dan wilt u daar natuurlijk klaar voor zijn!

People level versus data level

De toekomst zal laten zien dat B2B communicatie zich op meerdere niveaus afspeelt. Zo bevindt de B2B webshop zich op ‘people level’, waarbij zaken zoals imagebuilding, onderlinge relaties en verkoop de aandacht hebben. EDI bevindt zich juist op data-niveau, waar grote (efficiency-)voordelen kunnen worden behaald ten opzichte van het ‘traditionele’ proces. Bedrijven die op data level kunnen communiceren, hebben meestal een voorsprong op de directe concurrent die dit niet doet!

Loop voorop in de keten met EDI

Zodra EDI goed functioneert, plukt u niet alleen de vruchten van de voordelen die zijn uit te drukken in tijd of geld. Ook imago speelt in toenemende mate een rol. De komen jaren zal duidelijk worden dat de bedrijven die meegaan in de dynamiek van EDI een streep vóór hebben binnen de keten.

Leer meer over EDI en het automatiseren van uw handelsprocessen in deze video.

Hoe ziet uw B2B communicatie eruit? Maakt u bijvoorbeeld al gebruik van EDI of vragen uw relaties hierom? Neem vooral eens contact op met Yvo Lanting (06 511 415 56 of yvo.lanting@axians.com) of Hans Smit (06 511 421 36 of hans.smit@axians.com) om hierover van gedachten te wisselen!