Zorg

Verbeterde zorgprocessen door efficiënter en effectiever gebruik van data

Zorginstellingen zijn bij uitstek data intensieve organisaties: Door ontwikkelingen op het gebied van sensors in medische apparatuur, wearables en preventieve zelfzorg apps zal de grote hoeveelheid beschikbare klinische data die nu reeds aanwezig is, sterk toenemen. Om de doelmatigheid binnen zorgorganisaties te vergroten en de patiëntervaring te optimaliseren is er binnen zorginstellingen een behoefte de zorglogistiek te verbeteren. Dit leidt er toe dat veel bewuster en meer proces data wordt vastgelegd om tot slim informatiegebruik te komen. En bovendien is er vanuit het oogpunt van wet en regelgeving een steeds grotere druk op zorgorganisaties om data te verzamelen en beschikbaar te maken zowel voor wat betreft de bedrijfsvoering als de zorgkwaliteit.

Wij zijn overtuigd van de grote meerwaarde van data binnen de gezondheidszorg. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat deze data, welke voor het grootste deel binnen de organisaties reeds aanwezig is, zo kan worden ontsloten en geïntegreerd dat de informatie op een slimme manier kan worden gebruikt binnen deze organisaties. Dit leidt er toe dat de voorspelbaarheid van processen toeneemt, de aanwending van schaarse resources wordt geoptimaliseerd en vooral dat de kwaliteit van zorg stijgt.

Whitepaper Big Data in de Zorg

Hoe wij uitdagingen in de zorg aanpakken

Grip op de kwaliteitsindicatoren Het rapporteren van de kwaliteitsindicatoren is voor veel zorginstellingen een moeizaam en tijdintensief proces. Dit heeft in onze optiek van alles te maken met datamanagement binnen uw organisatie. Als u de processen rondom het vastleggen van definities en eigenaarschap van data op een slimme manier combineert met het managen van data en data over data (metadata) in de bronsystemen van uw organisatie, dan zullen de kwaliteitsindicatoren niet op elk moment beschikbaar kunnen worden gemaakt. Hierdoor zijn deze kwaliteitsindicatoren niet langer een verplichte rapportage last, maar een krachtig stuurmiddel waarmee de kwaliteit van zorg aanzien kan worden verbeterd.

Verbeteren zorglogistiek De introductie van logistieke concepten in het zorgproces is geen vernieuwing meer te noemen. Wat wel vernieuwend is, is dat er in het logistieke zorgproces steeds meer data beschikbaar komt vanuit sensoren, RFID tagging en andere slimme meet methoden. Door deze data met vernieuwende concepten op het gebied van process miing, machine learning en voorspellende algoritmen te combineren ontstaat er een breed scala aan mogelijkheden om de zorglogistiek nog verder te optimaliseren. Wij zijn er van overtuigd dat wij de expertise in huis hebben om samen met onze klanten hier revolutionaire innovaties te realiseren.

Het nieuwe EPD: boost voor uw data-integratie Veel zorginstellingen zijn bezig met de implementatie van een nieuwe versie van het Elektronisch Patiënten Dossier. Wij zijn er van overtuigd dat dit de uitgelezen kans biedt om ook de data-integratie in uw organisatie een belangrijke stap vooruit te brengen. Lees meer

Carante Groep ‘We gebruiken verschillende kwaliteitsindicatoren, bijvoorbeeld voor ziekteverzuim of klanttevredenheid. Zo zijn we in staat om op basis van die KPI’s het proces adequaat te volgen en waar nodig bij te sturen.’
Joris van Wijngaarden, Manager I&A Lees meer