Industrie

Beter plannen van productie en onderhoud dankzij Manufacturing Analytics 

De industriële sector staat voor een volgende stap in haar ontwikkeling. Digitale technologie gaat een cruciale rol spelen in het productie- en onderhoudsproces. Deze digitalisering zal leiden tot verregaande flexibilisering van het productieproces en het gebruik van data speelt daarin een bepalende rol. Een goed data gedreven productie- en onderhoudsproces leidt tot het efficiënter inzetten van productiemiddelen, sneller kunnen anticiperen op veranderingen in de markt en de keten en uiteindelijk tot kostenbesparing. Door innovaties als 3D printing, nieuwe sensortechnologie, nieuwe generatie robots en Internet of Things produceren de componenten in het productieproces meer data. Door deze data te gebruiken voor analyse doeleinden kunnen we het productieproces slimmer maken.Hoe wij uitdagingen in de industrie aanpakken

Predictive Maintenance Te laat onderhoud uitvoeren leidt tot verstoring of uitval van het productieproces. Echter, te vroeg uitvoeren van onderhoud is ook een kostenpost. Axians levert diensten en oplossingen om het onderhoudsproces voorspelbaar te maken, verstoringen in het productieproces te voorkomen en kosten te besparen. Lees meer

Operational forecasting De vraag in de markt en de keten dicteert het inkoop en productieproces. Axians realiseert oplossingen die de vraag en het daarop afgestemde aanbod nauwkeurig forecast, waardoor het productieproces fijnmazig kan worden ingeregeld en het inkopen van grondstoffen en productie resources optimaal kan worden uitgevoerd.

Manufacturing Analytics Een “agile” productieproces is een voorwaarde om concurrerend te blijven in een markt die meer en meer internationaliseert. Door historische en actuele data uit het complete productieproces samen te brengen, hier analyses en visualisatie op uit te voeren en deze (real-time) terug te geven aan management en de productievloer, kan direct (bij)gestuurd worden in het productieproces.

Slimme supply chains Producten die vervaardigd en geleverd worden zijn steeds vaker “connected” met het internet. Ook wordt data van de eindklant steeds vaker gedeeld binnen de keten. Dit stelt de fabrikant in staat om extra diensten te leveren en nog beter aan de vraag van de eindklant te voldoen. Axians levert diensten en oplossingen om deze slimme supply chain te realiseren en de complete keten te laten meebewegen met de wensen van de eindklant. Lees meer