+31 88 988 9000Neem contact op

Whitepaper Business Intelligence

Veel organisaties maken al gebruik van business intelligence (BI). Concreet betekent dit dat de informatiehuishouding en technische aspecten om standaardrapporten aan te leveren en te sturen op KPI’s in de basis op orde zijn. Het is echter de uitdaging om BI effectiever te benutten om de besluitvorming van de business beter te ondersteunen en te zorgen dat medewerkers eenvoudig toegang hebben tot de gegevens waarmee ze direct concrete besluiten kunnen nemen en tot actie over kunnen gaan. Dit vraagt om het vermogen op maat antwoord te geven op de vragen die binnen de organisatie leven. Enerzijds om de bedrijfsvoering te optimaliseren en anderzijds om specifieke ontwikkelingen te signaleren en hier de strategie tijdig op aan te passen.

In deze whitepaper geeft Axians inzicht in de staat van BI binnen organisaties. Vragen van onze klanten en uitdagingen die we tijdens projecten zijn tegengekomen, dragen direct bij aan onze visie op de inrichting van een BI-omgeving die organisaties concreet helpt om de potentie van rapporten toegankelijk te maken voor medewerkers op alle niveaus. Daarbij is het perspectief breder dan technologie. Het genereren van doelgerichte rapportages die de relevante stuurinformatie bieden, vraagt in onze ogen meer dan een ICT-oplossing. Aspecten zoals governance, de presentatie, vertrouwen in de aangeboden informatie en de vrijheid om zelf rapporten samen te stellen, dragen bij aan meer bewustwording over de potentiele kracht van BI. Omdat organisaties hun eigen groeipad bepalen, bieden we een overzicht van de ontwikkelstappen die hier aan kunnen bijdragen. Deze stappen hebben steeds als doel BI effectief in te zetten voor een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering.