+31 88 988 9000Neem contact op

Verkerk Service Systemen (VSS) is toonaangevend in het ontwikkelen van zorgtechnieken. Meer dan 800 zorglocaties maken gebruik van de verpleegoproepsystemen en zorgtechnieken van het bedrijf. De data die deze systemen genereren worden sinds kort inzichtelijk gemaakt in een dashboard met de toepasselijke naam VSS Eagle. Daarmee kunnen zorgorganisaties de omslag maken van koude data naar warme inzichten waarmee ze hun zorgprocessen nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van cliënten.

Iedere intramurale zorgmedewerker weet dat beweging goed is voor bewoners. Het medicatiegebruik neemt af, het dag/nachtritme verbetert en de fysieke en geestelijke achteruitgang wordt geremd. Maar hoe meet je of bewoners bewegen? En kun je beweging op andere manieren stimuleren dan door het aanbieden van fysiotherapie?

Het zijn dit type vragen waar software architect Iman Peeman en  accountmanager Joël Kuperus van Verkerk Service Systemen zich het hoofd over buigen. Beide zijn gespecialiseerd in zorgtechniek. De grootste denkfout die bij zorgtechniek wordt gemaakt is het aanvliegen vanuit de techniek, zegt Kuperus. “Het draait in de langdurige zorg om de bewoner. Iedere bewoner is verschillend. Zorgtechniek moet de verschillende behoeften kunnen ondersteunen.”

Technologie moet flexibel zijn

Daarom is de belangrijkste eis aan zorgtechniek flexibiliteit, zegt Kuperus. “Je kunt iedere kamer uitrusten met alle beschikbare technologie, maar dat is een kostbare aangelegenheid en dan gebruik je het merendeel niet. Daarom ontwikkelen wij systemen die modulair zijn: je kunt de apparatuur in een kamer heel eenvoudig plaatsen en verwijderen. Zo kun je in een handomdraai techniek op maat in de kamer van de cliënt maken door al dan niet een Multisensor (sensorische bewaking met beeldzorg), bakens en bewegingsmelder op te hangen of juist weer weg te halen. De meeste apparatuur is volledig draadloos: de Multisensor heeft een netwerkvoorziening nodig. Door deze eenvoud kunnen ook verzorgenden zonder technische achtergrond de benodigde apparatuur installeren of weghalen.”

Het is daarnaast belangrijk dat technologie aansluit bij de behoeften van nog een andere doelgroep: de zorgverleners. “Het is onze taak om systemen te ontwikkelen die heel eenvoudig zijn in het gebruik, die altijd werken en die ervoor zorgen dat zorgmedewerkers meer effectieve zorgtijd overhouden”, zegt Peeman.

Gebruiksgemak door handige app

Daarmee snijdt Kuperus het onderwerp gebruiksgemak aan. Peeman haalt een smartphone tevoorschijn met daarop de VSS Sherpa App en legt daarnaast een groot en onhandig DECT-toestel. “Wat zou jij liever gebruiken?”, stelt hij de retorische vraag. “En dan te bedenken dat dit DECT-toestel circa 500-800 euro kost en deze smartphone 250.”

De Sherpa App is ontwikkeld in samenwerking met Axians en een start-up die zich richt op de ontwikkeling van apps. Zorgmedewerkers loggen aan het begin van hun dienst in met hun naam en kiezen de groep of afdeling waarop ze zijn ingedeeld. Ze zien ook welke andere collega’s die dag onderdeel zijn van hun team. Met de Sherpa App kunnen ze zorgoproepen en alarmen ontvangen, bellen, op afstand deuren openen en – mits de bewoner of diens mantelzorger daar toestemming voor heeft gegeven – camerabeelden bekijken om te zien wat de reden is van een alarm. Peeman: “De standaardinstelling is dat medewerkers alleen camerabeelden kunnen zien nadat er een alarm is gegenereerd, maar dat kun je aanpassen als de behoefte anders is.”

Alle oplossingen werken zowel over wifi als 4G. Zo is er altijd een back-up als het wifinetwerk even uitvalt. Belangrijk, weet Kuperus. “Zorgmedewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de alarmering altijd werkt. Zorgtechnologie is geen leuke gadget meer, maar maakt vandaag de dag onderdeel uit van het primaire proces.”

Meten is basis voor verbeteren

Het doel is dat primaire proces te verbeteren, op zo’n manier dat de effectieve zorgtijd toeneemt. Peeman: “Procesverbetering begint altijd met meten. Want als je niet meet hoe je huidige processen verlopen, dan weet je ook niet waar verbeterpunten liggen. Je ziet dat zorgorganisaties nu behoorlijk warmlopen voor de inzet van nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld leefcirkels. Verpleeghuizen investeren behoorlijk in deze technologie, maar weten eigenlijk niet precies wat het oplevert. Ja, meer vrijheid voor bewoners van een voorheen gesloten afdeling. Maar resulteert dat ook in betere zorg? En wat betekent dat voor de belasting van zorgmedewerkers? Dat zijn zaken die wij inzichtelijk proberen te maken.”

Dat doet VSS in een samen met Axians ontwikkeld dashboard, dat is gebaseerd op Microsoft Power BI. Peeman is het brein achter dit dashboard. Hij vertelt: “Alle sensoren, bewegingsmelders, alarmeersystemen, bakens en camera’s genereren samen een enorme bak aan data die je veel vertellen over de efficiency van de zorgprocessen. In ons dashboard vertalen we de ruwe data naar inzichten.”

Het dashboard heeft de toepasselijke naam VSS Eagle gekregen. “We vliegen als een adelaar hoog boven de berg en zien precies wat er op de grond gebeurt”, zegt hij. Het dashboard kent meerdere lagen. Het eerste scherm laat een aantal grafieken zien: de reactietijd op alarmen in minuten, de zorgtijd per kamer in minuten, het aantal zorgmeldingen per kamer en de intensiteit van de zorgmeldingen gedurende de dag. Al deze data kan desgewenst binnen een organisatie of tussen meerdere organisaties worden gebenchmarkt.

Verschillende soorten stuurinformatie

“Kijk”, zegt Peeman terwijl hij doorklikt op de intensiteit van zorgmeldingen gedurende de dag. “Dit verpleeghuis heeft een PG-afdeling en een afdeling somatiek. Je ziet dat de PG veel alarmen krijgt in de avond, nacht en vroege ochtend. Terwijl de afdeling somatiek vooral alarmen overdag heeft. Daar kun je met je personeelsbezetting wellicht op inspelen.”

De verschillen zijn verklaarbaar. Mensen met dementie draaien hun dag/nachtritme om en gaan ’s nachts dwalen. De alarmen betreffen vooral bewegingsmeldingen. Bewoners op de somatische afdeling daarentegen drukken zelf op een knop wanneer ze een zorgvraag hebben, en dat gebeurt vooral overdag. Peeman: “Natuurlijk weet ieder verpleeghuis dit wel, maar vrijwel niemand heeft inzichtelijk om hoeveel meldingen het op welke tijdstippen gaat, te meer omdat de gemiddelde zorgzwaarte op een afdeling continu verandert. Met dit dashboard heb je per dag inzichtelijk hoe het patroon verloopt. Daar kun je je personeelsbezetting op aanpassen.”

Een ander handig stuurgetal is de zorgtijd per kamer. “Je ziet het meteen als je voor een bewoner een zwaardere ZZP moet aanvragen omdat hij/zij achteruit gaat. Vrijwel geen enkel verpleeghuis meet hoe lang medewerkers in een kamer zijn om zorg te verlenen. Daardoor wachten ze vaak te lang met het aanvragen van een hogere ZZP.”

Op iedere grafiek en op ieder getal kun je doorklikken. Peeman klikt op een kamer in een taartdiagram die aangeeft dat deze bewoner op zijn afdeling de meeste zorgtijd consumeert. “Je kunt zien wat voor alarmen deze bewoner heeft gegenereerd. In dit geval is het iemand die ’s nachts veel bewegingsmeldingen genereert.”

Kuperus vult aan: “Zorgmedewerkers hebben verschillende interventiemogelijkheden bij bewoners die ’s nachts veel dwalen. Het belangrijkste is natuurlijk mensen overdag meer laten bewegen om zo het dag/nachtritme te verbeteren. In dit dashboard kun je verschillende data aan elkaar koppelen. Als je de bewoner uitrust met een sensor zou je kunnen meten hoeveel hij heeft gewandeld of in zijn rolstoel heeft rond getrippeld. Je ziet dus direct het effect van een rondje wandelen.”

Voorspellen

De dashboards laten nu nog vooral zien wat er is gebeurd, maar Peeman werkt hard aan voorspellende dashboards. “Sommige dingen keren regelmatig terug, bijvoorbeeld bezetting in vakantieperiodes, invloed van het weer of meer onrust tijdens nieuwjaarsnacht. Op basis van data kun je veel gerichtere planningen maken. Je kunt ook inspelen op situaties die vaker terugkeren, zoals een virus op de afdeling. Hoeveel meer minuten zorg wordt er dan verleend? Daar kun je proactief je bezetting op aanpassen.”

Zoals Kuperus al aangaf is het ook mogelijk om dashboards te maken die voorspellen wat het effect is van bepaalde interventies, zoals meer beweging aanbieden. Peeman droomt hardop: “Ik zou heel graag een koppeling willen maken met bijvoorbeeld de Tovertafel of een virtuele fiets. En het zou heel mooi zijn als je niet alleen ziet wat het effect is van meer beweging overdag op dwaalgedrag in de nacht, maar ook wat het effect is op het gebruik van slaapmedicatie. In principe kunnen we dit op termijn allemaal aan het dashboard toevoegen. Als we dan ook nog een koppeling maken naar het ECD dan kun je op basis van deze data ook eenvoudig het zorgleefplan aanpassen.”

Hij weet dat bij het koppelen van applicaties veel komt kijken, niet in de laatste plaats omdat in de langdurige zorg nog nauwelijks sprake is van standaardisering. Het wordt erg kostbaar als iedere koppeling opnieuw moet worden ontworpen. “Gelukkig werkt het ministerie van VWS hard aan meer standaardisering. Ooit kunnen we alles met API’s ontsluiten”, blikt Peeman vooruit.

Goed beveiligde zorgcloud

VSS is op die toekomst voorbereid. Alle data wordt opgeslagen op Microsoft Azure in een goed beveiligde zorgcloud. Peeman: “Daardoor is ons platform schaalbaar. Hoe meer data we vastleggen, hoe meer dwarsverbanden we kunnen leggen en hoe meer suggesties we kunnen doen aan zorgorganisaties om hun processen anders in te richten.”

Dat leggen van dwarsverbanden is ook de reden waarom VSS koos voor Microsoft Power BI. “Die oplossing is goedkoper dan de meeste andere analytische software, terwijl het tegelijkertijd veel gebruiksvriendelijker is. Microsoft Power BI biedt bovendien een fantastische basis om meer vormen van rapportage toe te voegen.”

Natuurlijk zal VSS zorgorganisaties daar altijd bij blijven ondersteunen. Want, zo zegt Kuperus, “doordat wij inzicht hebben in de data, kunnen we klanten proactief adviseren. Vroeger installeerden wij apparatuur en hoorden daarna jarenlang niets meer van een klant, behalve op het moment dat er een storing was. Nu weten we beter wat er speelt en treden we op als adviseur. We zijn niet meer alleen een specialist in zorgtechnologie, we zijn ook specialist op het gebied van procesinrichting. Wij zien hoe dingen met elkaar samenhangen en we zien wat het effect is van een bepaalde verandering. Kortom, onze toegevoegde waarde richting onze klanten is hierdoor alleen maar gestegen.”

Dashboard maakt data van zorgtechniek inzichtelijk Verkerk Service Systemen (VSS) vergroot toegevoegde waarde van zorgtechnologie door inzicht in zorgprocessenDownload de leaflet