Binnen Axians geloven we dat divers samengestelde teams tot fundamenteel creatievere oplossingen komen. Creativiteit, samenwerken en het vermogen om vanuit diverse invalshoeken te werken zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat de professionals van Axians haar opdrachtgevers kan helpen in hun transformatie onderweg naar een digitale slimme organisatie.

Diversiteit draait om te weten wie je bent, waarin je anders bent en weet waarin jouw kracht schuilt. We stimuleren een inclusieve werkcultuur waarin jij jezelf kunt zijn en jouw kwaliteiten kunt ontplooien.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 kennen wij in Nederland het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken tegen 70% van het salaris. Wij geloven dat gelijkwaardigheid op de werkvloer net zo belangrijk is als gelijkwaardigheid in de zorgtaken thuis. Wij betalen daarom geen 70% maar 100% van het salaris bij het aanvullend geboorteverlof. Zo dragen we bij aan een maatschappij met gelijke verdeling van zorgtaken, gelijke kansen voor het opbouwen van een band als kersverse ouder en gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Diversiteit is geen doel op zich, maar een instrument voor de ontmoeting tussen perspectieven en opvattingen in een realistische afspiegeling van de maatschappij. Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met HR via info.nl@axians.com of voor specifieke vragen met Muriel van der Top via  Muriel van den Top.