Auteur: Marco Schalkx, Solutions Architect bij Axians en Youri Wildeman, Marketing & Channel Director bij Lone Rooftop

In deze sessie tijdens Innovations to Success* gaven Marco Schalkx en Youri Wildeman informatie over de techniek achter WiFi location based services. Waarvoor kun je location based services gebruiken en met welke randvoorwaarden dien je rekening te houden? Daarbij werd de oplossing van Lone Rooftop, waarmee je de bezetting van ruimtes in een gebouw kunt bepalen, live gedemonstreerd. 

Om de plaats van een client te kunnen bepalen wordt door het draadloze netwerk een meerpuntsmeting verricht en wordt de informatie via een ‘location engine’ beschikbaar gesteld aan applicaties die de informatie gebruiken. Het draadloze netwerk moet hierop zijn ingericht. Met name de plaats van de access points is van belang. In de praktijk blijkt dat met een redelijk courant en netjes ingericht draadloos netwerk, dat wordt uitgebreid met een location engine, al goede resultaten te behalen zijn. Als een hogere nauwkeurigheid nodig is, kan die met behulp van extra access points en eventueel het gebruik van ‘beacons’ worden gerealiseerd. Bij het gebruik van location based services is het belangrijk dat uw organisatie rekening houdt met privacyaspecten omdat men in principe personen kan volgen. Het is van belang dat gebruikers vooraf worden geïnformeerd en de gebruikte oplossing mag niet meer informatie verzamelen dan nodig is. Verder moet men gegevens anonimiseren en verwijderen als ze niet meer worden gebruikt. De oplossingen van de bekende netwerkleveranciers, zoals Cisco en Aruba, voorzien hier in.

Bezetting van ruimtes in een gebouw bepalen

In de praktijkdemonstratie van Lone Rooftop is getoond hoe door middel van een draadloos netwerk de bezetting van ruimtes in een gebouw kan worden bepaald. Met deze informatie kan bijvoorbeeld een Facilitair Manager de schoonmaak van het gebouw beter plannen, roostermakers van een universiteit een betere planning van collegezalen maken en kunnen medewerkers makkelijk een vrije flexplek in het gebouw vinden. Lone Rooftop heeft hiervoor technologie ontwikkeld die locatie-informatie uit diverse bronnen combineert, de bezetting van ruimtes bepaalt en dit via een dashboard presenteert aan gebruikers. Aan de privacy van personen is gedacht doordat gegevens ter plaatse worden geanonimiseerd.

Nauwkeurigheid, toepassingen en plaatsonafhankelijk werken

Uit de gesprekken na de sessie bleken er vragen te zijn over de nauwkeurigheid van WiFi location based services. In de praktijk blijkt met een goed ingericht netwerk een nauwkeurigheid van 5 tot 7 meter haalbaar te zijn. Verder was er veel belangstelling voor de toepassingen die Lone Rooftop illustreerde in de demonstratie. Het kunnen aantonen van verborgen leegstand in een gebouw blijkt duidelijk te spelen bij diverse organisaties. Verder is ook het vinden van een vrije flexplek met het steeds meer plaatsonafhankelijk werken een thema.

Wilt u meer weten over location based services of heeft u een concrete toepassing? Axians gaat graag met u in gesprek om uw toepassing en de techniek achter location based services te bespreken.

Key points:

  • Een draadloos netwerk biedt meer mogelijkheden dan je denkt en dit laten we je graag zien.

  • Met behulp van WiFi location based services kun je inzicht krijgen in het gebruik van ruimtes en de bezetting van een gebouw.

  • Verlies de privacy- en beveiligingsaspecten niet uit het oog.

 

*Marco Schalkx van Axians en Youri Wildeman van start-up Lone Rooftop gaven deze sessie tijdens Innovations to Success, de jaarlijkse klantendag van Axians. Hier kwamen strategie en leiderschap, startup-skills en digitale transformatie aan bod in verschillende praktijkcases, keynotes en break-out sessies. Ga voor meer informatie over  ‘Digital Agility’ en de inhoud van alle sessies naar www.innovationstosuccess.nl.