Diversiteit draait om te weten wie je bent, waarin je anders bent en weet waarin jouw kracht schuilt. We stimuleren een inclusieve werkcultuur waarin jij jezelf kunt zijn en jouw kwaliteiten kunt ontplooien. Muriël van den Top, HR-manager bij Axians, legt uit wat diversiteit voor haar betekent.

Het belang van diversiteit en inclusie

“We willen een afspiegeling van de samenleving zijn. VINCI Energies Nederland is nog een vrij homogene organisatie.  Het belang van diversiteit en inclusie is groot.  Het is een thema wat dicht bij mij ligt en waarbij iedereen een verschil kan maken.  Het past ook heel goed bij ons als mensenbedrijf. Om daaraan te werken hebben we een duidelijk kompas: onze waarden. Die stimuleren de vrijheid om te ontwikkelen, ondernemen en innoveren. De waarden vertrouwen & transparantie, solidariteit en empowerment vormen een mooi fundament voor inclusie, een omgeving waarin je jezelf kan zijn en waar we verschillen constructief kunnen inzetten om het beste voor elkaar en onze klanten te realiseren. Onze sociaalmaatschappelijke rol is vastgelegd in ons Manifesto. Eén van de commitments die daarin zijn vastgelegd, betreft het bevorderen van gelijkheid en diversiteit. Je zult diversiteit en inclusiviteit moeten verankeren in de gehele organisatie en het begint bij bewustwording. Het waarom is bekend en het commitment is er. Empowerment helpt mij ook om de bekendheid over dit onderwerp te vergroten.

Authentieke zelf

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft en kan bijdragen vanuit zijn of haar eigen authentieke zelf. Een omgeving waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig genoeg voelt om eigen perspectieven en ideeën te delen, zorgt ervoor dat we vanuit verschillende invalshoeken naar mogelijkheden kijken. Daar worden we beter van. Het totaal is immers meer dan de som der delen. Ik ben van mening dat we daar nog stappen in kunnen maken en zet me daar graag voor in! Door ook zelf open te zijn en me uit te spreken, ook waar ik dat soms nog steeds wel eens lastig vind, en door anderen daarin ruimte te geven en te stimuleren zich uit te spreken. Net als iedereen heb ik vooroordelen. Daar ben ik me bewust van en daar probeer ik omheen te gaan door interesse te tonen en te luisteren en door te vragen naar drijfveren en beweegredenen achter acties.”

Meer weten?

Diversiteit is geen doel op zich, maar een instrument voor de ontmoeting tussen perspectieven en opvattingen in een realistische afspiegeling van de maatschappij. Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met HR via info.nl@axians.com of voor specifieke vragen met Muriel van der Top via  Muriel van den Top.