Datum:  20 februari 2018
Auteur: Yvo Lanting, Solution Advisor Industry & Logistics

De laatste jaren merk ik dat de samenwerking tussen bedrijven steeds complexer wordt en de integratie binnen de keten daardoor steeds lastiger. Dit is veelal het gevolg van de druk die grote(re) marktpartijen andere opleggen. Die toenemende druk vraagt om nóg beter te presteren, sneller te handelen en processen te automatiseren waar mogelijk. In dit blog leest u welke rol EDI speelt in de toenemende complexiteit.

Dat er behoefte bestaat aan integratie in de keten is zeker. Bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken. In veel gevallen omdat ze zelf in de gaten hebben dat ze elke dag dingen doen die efficiënter kúnnen. Soms ook omdat een handelspartner in de keten het simpelweg ‘afdwingt’. Hoe dan ook, de behoefte aan efficiënter werken door integratie neemt heel snel toe.

De vraag naar integratie stijgt

We praten over integratie in de keten wanneer verschillende bedrijven systemen ‘aan elkaar’ koppelen. Bijvoorbeeld door in plaats van documenten, bestanden te versturen en te ontvangen. Dit gebeurt op grote schaal door te werken met Electronic Data Interchange (EDI).

EDI is zeker niet nieuw, sterker nog, het bestaat al langer dan de meeste applicaties! Toch is EDI niet op heel grote schaal bekend. De laatste jaren zien we de vraag naar EDI toenemen doordat bedrijven steeds meer oog hebben voor het maximaliseren van efficiëntie.

Waarom zou u integreren?

In de eerste plaats omdat het sneller en gemakkelijker werkt. U hoeft immers geen documenten te printen en te versturen of inkomende documenten te verwerken. Daarnaast is de foutkans veel  kleiner. Redenen genoeg om EDI te gebruiken als platform.

EDI = niet standaard?

EDI beoogt een standaard te zijn. Als bedrijf zou u dus vrij eenvoudig moeten kunnen aansluiten op handelspartners. Toch klopt dit maar voor een deel. We zien namelijk dat handelspartners allemaal varianten vragen of eisen. Dit zorgt voor een toenemende complexiteit op het EDI-platform binnen een bedrijf.

Indien de handelspartner iets specifieks eist binnen het EDI-bericht, zal de data ergens uit het systeem moeten komen. Binnen uw ERP zullen daarmee bijvoorbeeld extra artikeldata moeten worden opgenomen. Hiermee is EDI niet alleen ‘een vorm van communiceren’, maar strekt het haar tentakels uit naar verschillende bedrijfsprocessen.

Wat heeft u nodig voor EDI?

EDI is dynamisch; het verandert mee met veranderende behoeftes binnen de keten. Voor een goed functionerend EDI-platform is de juiste ERP-partner belangrijk. Een partner die weet welke eisen de markt stelt en de tooling heeft om EDI binnen ERP te automatiseren. Daarnaast speelt de EDI-provider een belangrijke rol. Hij zorgt voor de conversie van de bestanden naar het juiste formaat: ingaand en uitgaand.

Loop voorop in de keten met EDI

Zodra EDI goed functioneert, plukt u niet alleen de vruchten van de voordelen die zijn uit te drukken in tijd of geld. Ook imago speelt in toenemende mate een rol. De komen jaren zal duidelijk worden dat de bedrijven die meegaan in de dynamiek van EDI een streep vóór hebben binnen de keten.

 

Leer meer over EDI en het automatiseren van uw handelsprocessen in deze video.