Het vinden en volgen van allerlei objecten is steeds meer een wens voor organisaties. Technologie en met name Internet of Things (IoT) kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Er zijn heel veel verschillende soorten technologieën, alle met voor- en nadelen rondom bereik, nauwkeurigheid en ook batterijverbruik. Met deze blog blikken we terug op de sessie tijdens Innovations to Success. We hebben toen laten zien wat we met Wifi en Ultra Wide Band (UWB) al kunnen bereiken binnen warehousing en logistiek. Dit deden we door middel van een live demo van een vraagstuk van Kuehne + Nagel.

Technologieën voor het lokaliseren van producten

Er zijn veel verschillende technologieën beschikbaar om producten terug te vinden of te lokaliseren binnen een pand. Axians neemt samen met haar klanten de verschillende technologieën door om de juiste oplossing te vinden, wat voor elke case anders kan zijn. We maken hierin onderscheid tussen:

  • Digital Ceiling: aansluiten van apparatuur in het plafond.
  • Location based services: inzicht verkrijgen in het gebruik van ruimtes en bezettingen van een gebouw.
  • Tracking & Tracing: het vinden van objecten of assets binnen een netwerk.

Case Kuehne + Nagel

Tijdens de sessie haalden we als voorbeeld een case van Kuehne + Nagel aan, waarbij een automatisch geleid voertuig (AGV) sneller moet gaan rijden in het magazijn. Omdat er echter ook personen rondlopen in het magazijn, is het van groot belang dat de sneller rijdende AGV geen gevaren voor hen oplevert. Hier zouden we dus moeten werken met tracking & tracing. Om een veilige oplossing te kunnen ontwikkelen, moet de software namelijk heel nauwkeurig en heel snel kunnen zien waar objecten – in dit geval AGV’s, heftrucks en personen – zich bevinden, zodat deze niet met elkaar tot een botsing kunnen komen.

Door zowel de AGV als heftrucks en personen in het magazijn te voorzien van een tag (bij de personen wordt deze verwerkt in de helm), worden er veilige zones rondom personen gecreëerd. Met behulp van de software is bepaald dat er binnen vijf meter rondom de AGV’s en heftrucks géén andere tags aanwezig mogen zijn. Is dit wel het geval dan stopt het voertuig. Stel dat de AGV bij stelling 1 moet zijn, terwijl er bij stelling 2 een persoon staat, zal de AGV stoppen. De software moet dan ook veilig, snel en accuraat zijn. En dat is onze technologie!

Live demo

Aan de hand van het Kuehne + Nagel vraagstuk lieten we in de zaal zien hoe accuraat onze Track & Trace technologie is. We deelden ‘tags’ uit onder de aanwezigen en daarnaast liep de spreker zelf rond met een tag. Op het scherm was te zien dat we tot op 10 centimeter nauwkeurig de tags konden lokaliseren. Ook was zichtbaar hoe de software reageerde op het moment dat tags te dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Kortom; de techniek is er, dus het is nu tijd om door te pakken!

Key Points

  • Tracking en tracing is een hot topic, bijvoorbeeld binnen warehousing en logistiek.
  • De Track & Trace technologie van Axians is tot op 10 cm nauwkeurig.

Benieuwd naar de mogelijkheden die Axians kan bieden op het vlak van Tracking & Tracing technologie? Lees meer of neem direct contact met ons op.