Het datamanagement platform maakt het leven makkelijker: van ruwe brondata tot dashboard

Veel bedrijven zijn toe aan een nieuwe data-architectuur. De aanleidingen hiervoor zijn erg uiteenlopend. Een veelvoorkomende reden is dat organisaties al een datawarehouse hebben, maar deze niet meer toereikend is om meerdere bronsystemen te koppelen. Of omdat het koppelen veel programmeertijd kost. Organisaties willen 1 gebruiksvriendelijke tool voor alle denkbare bronsystemen. Zonder codetaal en inzetbaar binnen de hele organisatie. TimeXtender is de oplossing.

Data is door de jaren heen niet veranderd, het datavolume wel. Dat komt door de groei in verschillende bronsystemen. Steeds meer directies zijn zich bewust van de waarde van data en willen hierop sturen. Dit leidt tot een bedrijfsbrede datastrategie en vraagt om een goede tool die data verzamelt, indexeert, combineert en deelt. Om datagedreven te kunnen sturen, moet je dus over de juiste tools beschikken. Bovendien moet iedereen binnen de organisatie veilig (en beperkt) toegang hebben tot eenduidige en gevalideerde data. TimeXtender voldoet aan al deze voorwaarden.

Datamanagement platform

Je kunt TimeXtender zien als een Data Management Platform. Het vormt de fundamentele basis voor het begeleiden van alle stappen van ruwe brondata tot de distributie van gevalideerde informatie naar verschillende afdelingen. Informatie uit TimeXtender wordt direct gepusht naar diverse applicaties zoals dashboards, rapportages op tv-schermen bij de klantenservice (narrow-casting) tot een app op je mobiel: alles is mogelijk.

Flexibel, zonder codetaal

TimeXtender kan nagenoeg alle bronnen koppelen, of ze nu in eigen beheer zijn of in de cloud. Denk hierbij aan planning-software, administratie, uren, maar ook social media zoals Facebook en Twitter. Als deze data is verzameld in de tool, wil je het zo snel mogelijk koppelen en uitlezen. Dit mag geen groot project worden en zeker niet te ingewikkeld zijn. TimeXtender is een flexibele tool, zonder codetaal of programmeerwerk. Dankzij “drag-en-drop” kun je alle data aan elkaar koppelen en informatie uitlezen.

On Premise of in de cloud

Het maakt voor TimeXtender niet uit of je gebruik maakt van Microsoft Cloud Azure of On premise. Het voordeel van Cloud Azure is dat je gemakkelijk kunt op- en/of afschalen. Als je meer of minder opslag nodig hebt, dan is een up- of downgrade met 1 druk op de knop gebeurd. Bij on-premise heeft de organisatie volledige controle over de infrastructuur. TimeXtender biedt de mogelijkheid om later de installatie eenvoudig te migreren naar de cloud.

Organisatieontwikkeling

Wanneer bedrijven toe zijn aan een nieuwe data-architectuur, heeft dat niet alleen invloed op de technologische voorzieningen. De afdelingen en mensen ontwikkelen zich mee. Vaak wordt TimeXtender gestart door finance, zij hebben in eerste instantie de grootste behoefte aan inzicht in cijfers. Uiteraard is de stap naar de IT-afdeling klein aangezien zij het faciliteren. De taken van de IT-afdeling veranderen echter in grote mate, hierdoor ontstaat er uiteindelijk een BI-afdeling. Dit wordt een volwaardige afdeling die TimeXtender beheert. Zij weten precies hoe TimeXtender kan werken voor alle afdelingen binnen het bedrijf. Van finance tot ontwikkeling en van marketing tot klantenservice. De BI-afdeling regelt alles voor deze afdelingen. Denk hierbij aan het definiëren van business-rules en het inrichten van dashboards en rapportages op verschillende apps.

TimeXtender, maakt het leven makkelijker

Alle features en functionaliteiten van TimeXtender zijn erop gericht om het leven makkelijker te maken en kosten en tijd te besparen. Deze extra tijd kan nu besteed worden aan het analyseren van data en interpreteren van informatie. Het is nauwelijks te vergelijken met andere tools. Een bronsysteem toevoegen of data inladen kostte in het verleden veel programmeer- en ombouwtijd. Nu is het een kwestie van een paar minuten in plaats van dagen. Dat mag je ook verwachten aangezien de koers van de organisatie wordt bepaald op basis van data. Organisaties willen beschikken over real-time data en data uit nieuwe bronnen. Met TimeXtender bereik je een korte time-to-market (beter gezegd: time-to-data) en eindgebruikers beschikken sneller over nieuwe en/of gewijzigde informatie.

De werking van TimeXtender is heel transparant. Dat zorgt ervoor dat de kennis en data in het bedrijf blijft. Gebruikers kunnen op de voet volgen wat er gebeurt. Er gaat geen kennis verloren met het vertrek van een medewerker. De kennis en cijfers blijven in het bedrijf en dat is onbetaalbaar.

Meer weten?

Benieuwd of TimeXtender geschikt is om jouw data te structureren? Klik hier om  naar de TimeXtender pagina te gaan en lees alle informatie. Zien hoe TimeXtender werkt? Bekijk dan hier het recorded webinar! Liever direct contact? Stuur een mail of neem telefonisch contact op via 088 597 55 00.