Ieder bedrijf is eigenlijk een IT-bedrijf. Kernprocessen zijn steeds meer IT-gebaseerd en de huidige digitale mogelijkheden stimuleren de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Toch hebben veel IT-afdelingen nog steeds primair een ondersteunende rol. Volkomen onterecht vindt Prof. Dr. Ron Meyer, Professor of Corporate Strategy TIAS Business School en Managing Director Center for Strategy & Leadership. ‘Het is tijd dat de IT’ers de strijd met de business aangaan en zich bemoeien met strategische innovaties binnen hun organisaties’, zo stelt hij tijdens Axians Innovations to Success* op 17 november jl. in Maarssen.

In de gemiddelde boardroom is geen stoel gereserveerd voor de CIO. ‘Als de CIO mag meepraten draait het puur om de ondersteuning van de business en dat alles tegen de laagst mogelijke kosten. De insteek is simpel: de business vraagt en IT levert.’ Dit model is volgens Meyer achterhaald. ‘IT moet een volwaardige business partner zijn door in continue dialoog met de business mee te denken. En vervolgens samen de oplossingen ontwikkelen die nieuwe strategische innovaties en bedrijfssucces mogelijk maken.’

Gebrek aan vertrouwen

Toch blijven veel IT’ers in hun oude, ondersteunende rol hangen. Dat heeft volgens Meyer verschillende oorzaken. ‘Een belangrijke is dat de business geen idee heeft van de impact van IT. In dat geval geldt: onbekend maakt onbemind. Verder is er vaak gebrek aan vertrouwen bij IT’ers. De focus ligt bij het halen van de SLA en als er ook maar iets misgaat, zit IT bijna automatisch in het verdomhoekje. Dat is niet echt een prettige positie om initiatieven te nemen en je nek uit te steken.’

De taal van de business

De vraag is echter hoe IT deze situatie kan ombuigen en wel het voortouw bij innovaties neemt? Meyer ziet daarvoor voldoende kansen. ‘IT zal verantwoordelijkheid moeten nemen. Leiderschap tonen, kritische vragen durven stellen over huidige processen en ideeën ontwikkelen. Het is dan wel belangrijk om in gesprek te gaan op de plaats waar de strategische besluitvorming gebeurt: in de boardroom. Om die plek te claimen, is het wel zaak om de taal van de business te spreken. Weten wat er gebeurt en de business verleiden om kansen te verzilveren. Zonder te vervallen in een technisch verhaal.’

Bouwen aan vertrouwen

Meyer snapt dat dit proces tijd kost. ‘Een strategische rol van IT vraagt om vertrouwen van de business. IT’ers moeten hun waarde laten zien en bouwen aan geloofwaardigheid. Als dat lukt, dragen ze concreet bij aan de strategische richting van hun organisatie en aan het succes op de lange termijn. En dat dit kan bewijzen heel wat succesvolle startups waar IT’ers toch echt aan het roer staan!’

Concreet voorbeeld

In de zaal wil iemand graag een voorbeeld van een bedrijf waar de IT-afdeling zo’n strategische rol heeft ingenomen. Meyer: ‘Bij een draaideurproducent hadden techneuten de leiding. Op mijn advies is de IT-manager met de board in gesprek gegaan. Hierdoor werd de discussie niet alleen rijker, ook werd de kiem gelegd voor de ontwikkeling van een compleet portfolio rondom entrance technologie. Door de dialoog tussen business en IT is het bedrijf razendsnel het digitale tijdperk binnen getreden.’

*Innovations to Success is de jaarlijkse klantendag van Axians. Op 17 november 2016 kwamen strategie en leiderschap, startup-skills en digitale transformatie aan bod tijdens praktijkcases, keynotes en break-out sessies. Ga voor meer informatie over de inhoud van deze dag en presentaties naar www.innovationstosuccess.nl.