Datum: 29-04-2015
Auteur: Leon van Berkel, Project Manager

Nu de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk staat, moet er slim omgegaan worden met kosten. Voor de industriële sector is het terugdringen van het eigen werkkapitaal één van de mogelijkheden om dit te realiseren. De inzet van slimme ICT is daarbij een goed hulpmiddel. Succes zal echter alleen bereikt worden wanneer de business en ICT elkaar omarmen en gemeenschappelijk optrekken.

Voorraad- en debiteurenbeheer optimaliseren

In een van onze whitepapers staan een aantal belangrijke elementen benoemd die bijdragen aan een winstgevende organisatie in de maakindustrie. Een van die elementen is het reduceren van het werkkapitaal. Uit een onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf (EIM) blijkt dat de vlottende activa maar liefst 63% uitmaken van de totale activa. Met andere woorden: productiebedrijven hebben dus gemiddeld bijna twee keer zoveel geld zitten in hoge voorraden, onderhanden werk en debiteuren dan in machines, inventaris en gebouwen. Dit geld is dus niet per direct beschikbaar, om een tegenvaller op te vangen danwel te investeren in bijvoorbeeld productontwikkeling. Wanneer dit ‘verborgen’ kapitaal wordt teruggebracht kan – dus weliswaar op een indirecte manier – de winstgevendheid worden vergroot.

De relatief eenvoudigste manier om dit te doen is door voorraadbeheer optimalisatie (minimaliseren van de voorraad), betalingstermijnen van uw klanten te verkorten, een beter debiteurenbeheer en meer grip krijgen op uw onderhanden werk. Dat klinkt logisch en lijkt vaak eenvoudig te realiseren met behulp van de al aanwezige ICT-systemen zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en WMS (Warehouse Management System), maar in de praktijk blijkt dit toch lastig.

Moderne ICT-mogelijkheden

Waarom lukt het dan niet? Ligt het aan de ontoereikende ICT-oplossingen zoals gebruikersonderzoeken telkens weer vaststellen? Nou, dat zou heel goed kunnen. Het is een feit dat binnen veel bedrijven met verouderde, ontoereikende ICT-systemen wordt gewerkt. Maar is dat de schuld van de softwareleverancier, of is het de ondernemer die onvoldoende blijvend investeert in zijn bestaande systemen en de nieuwe ICT-mogelijkheden die de markt hem aanbiedt negeert. En ja, de ICT-systemen in de maakindustrie geven niet altijd de juiste output. Maar komt dat doordat de systemen dit niet kunnen leveren, of omdat de gebruiker onvoldoende gegevensonderhoud uitvoert? Een eenduidige schuldige is meestal niet aan te wijzen. De oorzaken liggen vaak in het midden, op het snijvlak tussen business en ICT. En juist vanuit dat midden moet ook de oplossing vandaan komen!

Samen sturen op werkkapitaal

Moderne ICT-systemen bieden mogelijkheden om snel te kunnen sturen op het werkkapitaal. Dit kan succesvol zijn wanneer business en ICT gezamenlijk optrekken vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Dit is toch logisch zult u zeggen. En dat is het ook. Maar wel met de essentiële toevoeging dat het resultaat alleen succesvol wordt wanneer je gezamenlijk blijft optrekken en blijft werken vanuit het besef dat in feite elke wijziging een gemeenschappelijk veranderingstraject is. Een verandering waarin ‘de organisatie’ de kritieke succesfactor is. Goede en doorlopende communicatie is daarbij essentieel om ‘de mensen’ van de business en de ICT op dezelfde lijn te krijgen en te houden. Het helpt daarbij om te werken met een kundige en enthousiasmerende projectmanager. Axians kan u daar zeker bij helpen. De ervaring vanuit vergelijkbare procesoptimalisatie en veranderingstrajecten vergroot daarbij de slagingskans.

Door de gemeenschappelijke benadering kunnen vraagstukken zoals: hoe staat het met mijn werkkapitaal, het juiste antwoord opleveren en zullen business en ICT gezamenlijk bijdragen aan het rendement van het bedrijf. Wilt u meer lezen over het onderzoek en andere belangrijke elementen die de winstgevendheid van uw onderneming beïnvloeden? Lees dan de whitepaper ‘Het recept voor een onderscheidende en winstgevende onderneming’.

Innovatie_maakindustrie