Datum: 05-11-2013
Auteur: Lex Pijnenburg, Project Manager

Ik was laatst bij een goede klant van me. Ik zag daar een ideeënbus staan. Jazeker, ze bestaan nog echt. Soms nog echt fysiek, maar bij veel bedrijven heeft de stalen ideeënbus plaats gemaakt voor een digitale variant, waarbij via intranet ideeën worden achter gelaten. Maar de werkwijze is nog steeds hetzelfde: een idee van een medewerker wordt beoordeeld door het MT of de directie. Als het idee goed is, ligt er wellicht een mooie beloning in het verschiet voor degene die het idee heeft ingediend. Ik heb toen de stoute schoenen maar eens aangetrokken en zelf een suggestie in de ideeënbus gedeponeerd: “Gooi die ideeënbus weg en start met echte sociale innovatie!”. Ik heb hierop helaas nog geen reactie gehad, maar ga er van uit dat ik binnenkort een grote bos bloemen en een VVV cadeaubon ontvang.

Het belang van (sociale) innovatie

Innovatie is altijd de basis voor het verbeteren van de prestaties van een bedrijf. Innovatie is daarom van levensbelang voor een onderneming. Zeker in tijden waarin het economisch tegenzit. Bij innovatie wordt vaak gesproken over volledige vernieuwing of een nieuwe combinatie van bestaande producten, diensten, processen of organisatievormen. Het belang van de klant staat meer dan ooit centraal, de druk op ondernemers neemt steeds verder toe.

De druk om snel nieuwe producten te ontwikkelen is gigantisch groot en tegelijkertijd moet je rekening houden met de kosten, toenemende wet- en regel voorschriften vanuit de overheid, branche, milieu, veiligheid en het onderhoud.

Innovatie is dus van levensbelang. Maar hoe kunnen we de innovatiekracht van de onderneming vergroten? Dit kunnen we realiseren door alle medewerkers actief te betrekken bij innovatie; sociale innovatie. En dan niet alleen op technologisch gebied, maar ook op het gebied van beleidsvoering

Sociale innovatie heeft als doel de arbeidsproductiviteit en bevlogenheid in de organisatie te verhogen. Je investeert tegelijkertijd in je mensen én in je organisatie, omdat iedereen creatief mag meedenken over potentiële verbetermogelijkheden. Dit werkt op zichzelf al motiverend, ongeacht de uitkomst.

Verouderde managementstijl belemmert de (sociale) innovatie

Waarom lukt het de ene manager wel, gegeven de tijd en ruimte, met zijn medewerkers de meest fantasievolle resultaten te boeken en de andere manager niet? Albert Einstein zei hier het volgende over:

“Creativiteit die leidt tot baanbrekende innovaties in producten en diensten is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid”.

Innoveren moet dus onderdeel worden van de bedrijfscultuur. Het moet verankerd worden in het DNA van de organisatie en het management moet alert zijn op de herkenning van kansrijke innovatieve ideeën. Niet door de ideevorming direct te stimuleren, maar juist door de processen zo in te richten, dat ideeën kunnen ontstaan en opvolging kunnen krijgen.

Afdelingshoofden klagen vaak over de schaarste aan nieuwe ideeën in hun bedrijf. In de meeste productie bedrijven ontkiemen heel wat ideeën in de geesten van de werknemers, maar ontbreekt het die ondernemingen aan de mechanismen om erop in te spelen. Als je werknemers niet weten waar ze de middelen moeten halen om hun ideeën te ontwikkelen, dan zal hun creativiteit snel opdrogen.

Innovatie is een manier van denken die moet doordringen tot elke bedrijfsonderdeel. Want, inderdaad, elke afdeling kan en zou moeten innoveren. Door uitsluitend te vertrouwen op R&D of op de ontwikkeling van nieuwe producten, wordt voorbijgegaan aan de creatieve ideeën die leven in de onderneming in haar geheel.

Te vaak zien we nog innovatieprojecten die vanuit een top down benadering zijn gestart. Vanuit het management wordt de visie voor de organisatie vertaald in beleidsplannen naar de werkvloer, alwaar de medewerkers hiermee aan de slag (moeten) gaan. Wat dan ontbreekt is juist het meedenken in die visie en beleidsplannen.

Sociale innovatie werkt juist andersom. Vanuit de werkvloer worden medewerkers gestimuleerd om actief te participeren in innovaties in de breedste zin van het woord. Door medewerkers continu uit te dagen, blijven ze zich ontwikkelen. Dus niet alleen het bedrijf wordt er beter van, de innoverende medewerker zelf ook!

Voor het management betekent dit vaak een compleet andere aansturing dan men gewend is, omdat zij ruimte moeten geven aan medewerkers om ideeën op te pakken en uit te werken. Het betekent ook dat er verschillende soorten kwaliteiten en talenten nodig zijn om tot succes te komen. Naast samenwerken, creativiteit en kennis van de klant is ook doorzettingsvermogen nodig.

Een SmartFactory heeft dus een innovatieplan waarin innovatie doelstellingen zijn verwoord. Dit bevat ook de ingrediënten voor de stimulering van sociale innovatie. Deze sociale innovatie is daarnaast niet alleen intern gericht, maar juist ook extern. Samen met klanten, leveranciers en partners.

En die oude ideeënbus: Die kan op de schroothoop…..

En wees nou eens eerlijk, staat innovatie op de agenda van je bedrijf en is het opgenomen als persoonlijke doelstelling van jou als persoon?

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je innovatie kunt stimuleren? Lees dan onze andere blogs met betrekking innovatie en download de whitepaper: ‘Het recept voor een onderscheidende en winstgevende onderneming’. Of neem contact met ons op via info.nl@axians.com of door te bellen naar +31 88 988 96 00.

Innovatie_maakindustrie