Datum: 03-03-2015
Auteur: Lex Pijnenburg, Project Manager

In deze blog bespreek ik een concreet praktijkvoorbeeld van een klant die een tijd geleden de weg richting de SmartFactory is ingeslagen. Deze klant brengt de schijf van 7 echt tot leven.

De situatie

Deze klant heeft drie productielocaties welke drie verschillende typen producten maken. Van oudsher werd ICT beschouwd als ‘noodzakelijk’ en als ‘kostenpost’. Ontwikkeling op ICT gebied was mager en ging gepaard met kleine stapjes. Er waren grote verschillen in de ‘volwassenheid’ van ICT binnen de verschillende locaties.

Een aantal jaren geleden is daar verandering in gekomen. De ICT verantwoordelijkheid werd overgedragen naar iemand die zag dat het anders moest. ICT als investering en niet als kostenpost. Meer gebruik maken van de mogelijkheden die er al zijn. Stroomlijnen van de applicaties en werkwijzen over de verschillende locaties heen.

Er werden meer resources vrijgemaakt om het pad richting SmartFactory daadwerkelijk in te slaan.

De schijf van 7

In dit praktijkvoorbeeld zal ik, aan de hand van een aantal punten uit de schijf van 7, concrete resultaten bespreken.

Service verbeteren

De service richting de klant is verbeterd door de inzet van o.a. EDI (Electronic Data Interchange) en de inzet van digitalisering van documentstromen middels Mail, Message en Document Management.

De implementatie van EDI: De implementatie van EDI bij deze klant was in eerste instantie een ‘moetje’. Een aantal klanten eisten dit. Maar het bracht een aantal voordelen met zich mee:

  • Een deel van de orders komt automatisch binnen. Dit leidt tot efficiency en gereduceerde foutkans bij orderinvoer.
  • De EDI module is zelf in te richten, waardoor EDI ook mogelijk is met andere klanten en in andere formaten.

Door de inzet van het automatisch mailen van documenten (zoals facturen, inkooporders en orderbevestigingen) is deze klant af van het printen en vervolgens fysiek versturen van documenten. Deze documenten worden tevens direct gearchiveerd, waardoor ze voor iedereen direct vanuit ERP beschikbaar zijn. Daarbij worden inkoopfacturen digitaal gemaakt en middels workflow wordt de accorderingsroute doorlopen. De voordelen mogen duidelijk zijn:

  • Besparing in kosten op papier en fysieke distributie.
  • Besparing van fysieke archiefruimte, tijd om documenten te archiveren of terug te zoeken.
  • Snellere reactietijden richting de klant.

Planning optimaliseren

De introductie van een grafisch planbord, real time gekoppeld met ERP, was voor deze klant een flinke overschakeling van plannen met diverse Excel sheets in combinatie met papier. Wat heeft het gebracht:

  • Inzicht in de planning voor iedereen die hiermee te maken heeft.
  • Reductie van afhankelijkheid van hetgeen ‘in de hoofden’ van de planners zit en Excels die maar door één persoon te begrijpen zijn.

Werkkapitaal reduceren

Het grafisch planbord wordt naast de eerder genoemde voordelen ook gebruikt om de planning te optimaliseren. Op deze manier kan ook het werkkapitaal worden verlaagd.

Ook kostenbesparingen eerder genoemd dragen bij aan het reduceren van het werkkapitaal.

Complexiteit reduceren

Wat verder van belang is, is dat gekozen wordt voor een integrale aanpak over de drie productielocaties heen. Op deze manier worden tegelijkertijd ook de processen gestroomlijnd en meer op elkaars werkwijze aangepast. Zo wordt voorkomen dat er te grote verschillen zijn en een beheersbare situatie ontstaat. Hiermee wordt ook een groot deel van de complexiteit die er was vanwege verschillende werkwijzen gereduceerd.

Afhankelijkheid reduceren

De afhankelijkheid wordt gereduceerd door een aantal van bovenstaande aspecten. Het grafisch planbord, de integrale aanpak en EDI dragen allemaal bij aan de reductie van afhankelijkheid.

Werkvloer automatiseren

De juiste weg is ingeslagen bij deze klant. Maar deze klant rust niet op zijn lauweren. Er zijn nog genoeg verbeteringen mogelijk op het pad richting SmartFactory. Één van de volgende stappen is het koppelen van productiemachines met ERP middels een MES tussenlaag.

De schijf van 7

In onze whitepaper ‘Het recept voor een onderscheidende en winstgevende onderneming’ benoemen we de schijf van 7; Zeven kansen voor de maakindustrie om zich te onderscheiden richting SmartFactory. Ook jij kunt deze kansen benutten!

Innovatie_maakindustrie

Meer weten?

Vragen of meer informatie gewenst? Neem dan contact met ons op via info.nl@axians.com of door te bellen naar +31 88 988 96 00.