Datum: 19-08-2015
Auteur: Ad Schaafsma, Sales architect

Een van onze vaste klanten legde mij de vraag voor hoe hij ervoor kan zorgen dat zijn OTA-omgeving zo goed mogelijk leidt tot een stabiele P-omgeving (OTAP). Op dit moment configureert de klant alle servers in alle omgevingen handmatig, wat logischerwijs onderlinge afwijkingen geeft. En meer issues dan je wil hebben in een complexe webapplicatie met Windows server, IIS, Sharepoint, CRM, enz. Hoe trek je dit recht? Als we wat afstand nemen van de directe vraag (‘verbeter mijn OTAP omgevingen’) geeft dat meer algemene vragen – en antwoorden. In deze blog ga ik daar graag dieper op in.

Functionele of regie benadering voor
een stabiele P-omgeving?Webinar_SDN

Belangrijk voor de CIO of de IT-manager is om de techniek op afstand van de business te plaatsen. De business moet juist, ondersteund door IT, haar eisen en wensen over wat ze functioneel nodig heeft kenbaar maken. In veel gevallen moet dat geleerd worden en gaat dit niet vanzelf. De opbrengsten ervan zijn echter groot, omdat business en IT nu eenmaal veel beter in hun eigen dan in elkaars rollen acteren.

Bij onze klant betekent dit dat de interne klant samen met de IT-organisatie moet gaan sturen op ‘wat’ en veel minder op ‘hoe’. De eis is: zorg ervoor dat onze Ontwikkel-, Test- en vooral Acceptatie-omgevingen ‘exact’ gelijk zijn aan onze (huidige en toekomstige) Productie-omgeving. Het antwoord op de ‘hoe’ vraag kan prima met techniek worden ingevuld, als je vooraf maar weet wat je wilt bereiken. Wij hebben aan dat interne proces bijgedragen door de klant attent te maken op verbeteringen in zijn interne proces, en door hem een aantal technische mogelijkheden voor te stellen.

Een blik op de toekomst

Nieuwe technologieën versterken inderdaad de trend naar een functionele in plaats van technische invulling van klantvragen. Ook bij deze klant is de beschikbare techniek al veel verder in functionele mogelijkheden dan de klant zich bewust is. Wij bij Axians voorzien de trend dat netwerken en datacentra de komende jaren nog verder zullen vitaliseren, automatiseren en flexibiliseren. Voor onze klant blijkt bewustzijn van wat er nu en binnenkort allemaal kan met orchestration en automation een eye-opener.

Virtualisatie en automatisering in datacenters

Virtualisatie is een al langer bestaande ontwikkeling en inmiddels gevorderd tot de complete virtualisatie van netwerk switches, routers, firewalls, gateways en management oplossingen. Een datacenter netwerk kan nu al bijna volledig in software virtueel worden gecreëerd en aansluiten bij de eveneens in software gevirtualiseerde serverlaag. Binnen een bepaalde omvang kan IT heel snel op- en afschalen, afhankelijk van de vraag vanuit de business.

Automatisering van netwerken en Software Defined Networking (SDN)

Automatisering van het netwerk is gebaseerd op een zichtbare scheiding tussen de controle over het netwerk (de control plane) en de daadwerkelijke netwerkfunctie (de forwarding plane). Dit sluit aan bij de automatisering van het datacenter, waar servers en opslag als dynamisch geheel naar behoefte beschikbaar worden gemaakt. Vanzelfsprekend communiceren deze SDN of virtualisatielagen met elkaar via een orchestration layer, waarmee een organisatie ad-hoc een complete OTA omgeving voor een nieuwe dienst of nieuw product letterlijk met een druk op de knop beschikbaar maakt. En precies dit laatste is voor onze klant van doorslaggevende betekenis. Voor beheer maar ook voor nieuwe producten en versies moet onze klant meerdere omgevingen in O, T en A parallel aan P in de lucht brengen en houden. Zonder dat oude versies blijven ‘hangen’ of nieuwe omgevingen ongewenst beïnvloeden. Natuurlijk kan IT dit binnen afgesproken grenzen in de vorm van een SLA aan de business aanbieden.

Pay-per-use en flexibiliteit

Onze klanten geven aan steeds meer behoefte te hebben aan het flexibel kunnen afnemen van diensten. Pay-per-use wordt steeds nadrukkelijker gevraagd en geboden. Ook is de aanbieder niet meer gebonden aan de eigen infrastructuur, maar kan deze steeds eenvoudiger dynamisch capaciteit inkopen bij cloud- of andere partijen, bijvoorbeeld om invulling aan vraagpieken te geven. De management of orchestration laag voorziet steeds beter in de ondersteunende doorbelastings- en beheermodellen. Self-service binnen afgesproken toleranties wordt de komende jaren voor IT regie organisaties een belangrijk thema.

Roadmap

De moderne IT regie organisatie is gebaat bij regelmatige reflectie op de perspectieven die nieuwe technologie biedt en Axians helpt daarbij. Dat doen wij door regelmatig op basis van gezamenlijke behoeften nut, noodzaak en toepasbaarheid van technologie die de business cases beter kan invullen te onderzoeken en functioneel te benoemen. Daarbij ligt de focus steeds op de drie markttrends: virtualisatie, automatisering en flexibilisering.

De roadmap levert een waardevolle bijdrage aan de eigen beleids- en begrotingscyclus, zodat de IT-organisatie over een langere periode tijdig functionele en financiële eisen, kansen en beperkingen met elkaar in evenwicht kan brengen. De roadmap benadering sluit diepgaande technische discussies niet uit – geenszins! – maar plaatst deze wel in een strategisch kader dat vanuit de business requirements ook (of juist) zonder technische diepgang goed te managen is.

Voor deze klant hebben wij voor de datacenter aspecten van zijn automatisering een roadmap gemaakt, waarin wij de middellange termijn functionaliteiten benoemen en op haalbaarheid, budget en eventuele technische invulling steekwoordsgewijs uitwerken. Dit is een waardevol hulpmiddel om – bijvoorbeeld – later gewenste functionaliteit nu beschikbaar te hebben en investeringen beter uit te nutten.

Meer weten? Kijk nu het webinar “SDN, de mogelijkheden en het speelveld” terug!

Wilt u meer weten over Software Defined Networking en het speelveld op de markt, kijkt u dan nu onze webinar van 2 juni jongstleden terug. Hierin maken Axians en Cisco een interessante vergelijking tussen Cisco versus VMware en OpenStack.

Webinar_terugkijken

Wilt u meer weten wat Software Defined Networking voor uw organisatie kan betekenen? Download dan direct onze whitepaper waarin zeven business voordelen worden toegelicht. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.