Auteur: Derk-Jan Hilberding, UC Sales Lead

Tijdens deze sessie op de Axians klantendag ‘Innovations to Success’ stond samenwerking en bereikbaarheid in relatie tot de klantenreis (customer journey) centraal. Optimale samenwerking ten dienste van de eindklant. Veel organisaties stellen de ambitie om dicht bij hun klanten te staan en de klantbeleving zo optimaal te laten plaatsvinden. Maar hoe borgen we een consistente klantbeleving als klanten de regie nemen? En hoe houd je als organisatie de regie en stimuleer je onderlinge samenwerking? De veranderende communicatievraag heeft consequenties voor het bereikbaarheidsbeleid.

Organisaties stellen klanten steeds vaker centraal en bereikbaarheid speelt hierbij een cruciale rol. Bereikbaarheid voor zowel klanten, die tussen allerlei moderne kanalen schakelen, als voor medewerkers, die efficiënt en productief willen samenwerken. Mensen hebben veranderende behoeften en innovatieve technologieën maken nieuwe manieren van communiceren mogelijk. Dit vraagt om flexibiliteit. Hoe kunt u hier het best op inspelen en met welke functionaliteiten bent u optimaal bereikbaar?

Individuele bereikbaarheid alleen is niet de oplossing

U kunt uw medewerkers voorzien van een mobiele aansluiting en een eventuele UC cliënt (zoals MS Skype for Business). Maar daarmee wordt de reis van uw klanten niet geborgd en bewaakt. Daarmee creëert u alleen individuele bereikbaarheid. De behoefte aan klantherkenning, automatische routering naar collega’s op basis van aanwezigheid, contextuele informatie en het hebben van virtuele teams maakt duidelijk dat er meer nodig is. Tegelijkertijd zien we dat het aantal diensten en producten op de markt om de bereikbaarheid van organisaties te vergroten explosief toeneemt. Echter, het zijn niet de middelen die het succes bepalen, maar de mensen die ermee werken. Zij zijn bepalend voor hoe bereikbaar het bedrijf is. Bieden clouddiensten de gewenste oplossing of raak je als organisatie de regie over bereikbaarheid juist kwijt?

Beleving, bereikbaarheid en onderlinge samenwerking bewaken en optimaliseren

Veelal verwijten we de slechte bereikbaarheid aan de manier waarop we tegenwoordig met elkaar communiceren en zoeken we de oplossing in techniek. Middelen zoals Unified Communications en Collaboration lijken het antwoord op deze problematiek te zijn. De stap naar een functionele inrichting, die aansluit op de wens van de business en die door gebruikers wordt geadopteerd, is echter vaak erg groot en complex. Er is veel technische kennis nodig van zowel oude als nieuwe communicatiekanalen om te komen tot een succesvolle inrichting. Goede orchestratie staat hierbij centraal. Of het nu gaat om een vast toestel, Skype for Business of een mobiele aansluiting. Als organisatie wil je meetpunten kunnen creëren om de beleving van klanten, bereikbaarheid en onderlinge samenwerking te bewaken en te optimaliseren. Veel deelnemers in de zaal herkenden het vraagstuk en er werden veel vragen gesteld rondom de integratie met mobiel en verrijking van een Skype for Business strategie.

Een dienstverlening die met u meebeweegt

Axians biedt deze orchestratie aan als toevoeging op uw bereikbaarheid strategie. Of dit nu mobiel, Skype of een combinatie betreft. Heeft uw organisatie behoefte aan een flexibele en schaalbare omgeving die functioneel mee innoveert met de markt en waarbij klantcontact centraal staat? Axians biedt Unified Communications as a Service (UCaaS), een flexibele en schaalbare clouddienst (pay-per-use) met een rijke Self Service Portal. Het technisch beheer nemen wij voor u uit handen, maar u behoudt de volledige functionele regie over de bereikbaarheid van uw organisatie. U selecteert zelf de functionaliteiten die wel of niet relevant zijn voor bepaalde gebruikersprofielen en schakelt een functie uit als deze niet meer nodig is of als u door reorganisatie andere behoeften heeft. We blijven gedurende de dienst in dialoog over business-wensen, adoptie door medewerkers en het beleid. Onze dienstverlening beweegt met u mee, waardoor u ook klaar bent voor nieuwe ontwikkelingen die een impuls geven aan de bereikbaarheid van uw organisatie.

 

Key points:

  • Unified Communications is commodity geworden.

  • De keuzes voor UC in delivery model zijn Asset sweating (traditioneel op locatie) versus Corporate Agility (Cloud).

  • Optimale bereikbaarheid voor de organisatie, medewerkers en klanten begint met goede intelligente orchestratie laag.

  • Verrijk uw ‘mobiel tenzij’ of Skype for Business strategie met een laag waarmee de organisatie goed kan meten en gericht regie kan voeren.

  • Axians biedt deze orchestratie laag als dienst in een pay-per-use model.

 

Derk-Jan Hilberding gaf deze sessie tijdens Innovations to Success, de jaarlijkse klantendag van Axians. Hier kwamen strategie en leiderschap, startup-skills en digitale transformatie aan bod in verschillende praktijkcases, keynotes en break-out sessies. Ga voor meer informatie over  ‘Digital Agility’ en de inhoud van alle sessies naar www.innovationstosuccess.nl.